Terug naar overzicht

Heleen de Boer nieuwe voorzitter LKP

Heleen de Boer is vanaf 1 november 2014 de nieuwe voorzitter van het LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging.

Na het vertrek van de voormalige voorzitter, Wielie Elhorst, per 1 januari 2014 heeft het LKP de tijd genomen om te bekijken wie de nieuwe voorzitter zou willen en kunnen worden. Het bestuur van het LKP is verheugd te melden dat Heleen de Boer vanaf 1 november jl. deze post zal gaan bekleden.

Geloof als verbindende schakel

Heleen de Boer is 50 jaar, juriste, en in het dagelijks leven werkzaam als afdelingshoofd bij de gemeente Haarlem. Zij woont samen met haar partner in Alkmaar. In haar vrije tijd is zij sinds 1996 al bestuurslid van het LKP. In die functie heeft zij zich altijd ingezet om bruggen te bouwen voor LHBT-ers binnen de kerk en in kerkelijke organisaties, daarbij het liefst intensief samenwerkend met andere LHBT-organisaties. Daarbij werkt De Boer op basis van het vertrouwen dat het geloof daarin een verbindende schakel is en niet een onneembare hindernis.

“Het LKP is voor mij een zeer dierbare organisatie en om nu voorzitter te mogen worden van dit LKP, voelt als bijzonder, maar is vooral een mooie uitdaging om daar de komende jaren hard mee aan slag te gaan”, zegt De Boer.

Toekomst

De uitdagingen van het LKP liggen volgens de Boer in het verstevigen van de samenwerking binnen het bestaande netwerk en in het verbreden van dat eigen en reeds bestaande netwerk.

De Boer: “De inzet op tal van terreinen, zoals het onderwijs en hulpverlening, is verbreed en toegenomen. Veel is te danken aan de samenwerking met andere christelijke LHBT-organisaties in verschillende, heel uiteenlopende projecten, gesubsidieerd door het ministerie van OCW. Het is een vliegwiel voor het ineenslaan van de handen met ook niet-christelijke organisaties, zowel internationaal als binnen de Nederlandse multiculturele en –religieuze samenleving. Daarbinnen ziet het LKP graag zijn basisdoel gerealiseerd: een kerk en samenleving met een gelijkwaardige plaats voor iedereen, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit.”

 

LKP-1LKP = de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging. Bij het LKP zijn ongeveer twintig plaatselijke, regionale en landelijke christelijke LHBT-organisaties aangesloten. Het LKP streeft gelijkwaardigheid na voor iedereen, in kerk en samenleving. Het LKP partcipeert in de LCC Plus Projecten, uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van OCW. Het LKP is lid van het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen.

[Bron: LKP – Foto Heleen de Boer: printscreen Hetwordtbeter-film 2011]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!