Terug naar overzicht

Antwerpse bisschop pleit voor kerkelijke erkenning homorelaties

De Antwerpse bisschop Johan Bonny pleit voor kerkelijke erkenning van de relaties en de gezinnen van paren van gelijk geslacht. De Rooms-Katholieke prelaat doet dat dit weekend in een interview in het Vlaamse blad De Morgen.

“We moeten binnen de kerk zoeken naar formele erkenning van de relationaliteit die ook bij veel holebikoppels aanwezig is”, zegt bisschop Bonny. “Zoals er ook in de samenleving een diversiteit aan legale kaders bestaat voor partners, moet er in de kerk een diversiteit aan erkenningsvormen komen”.

Bonny stelt dat de relaties van paren van gelijk geslacht ook een kerkelijke zegen moeten kunnen krijgen – zoals nu al vaak het geval is in een aantal protestante kerken. Voor Bonny zijn ‘inhoudelijke waarden’ van de relaties ‘belangrijker dan de institutionele vraag’. “De ethiek gaat uit van duurzame relaties waarin exclusiviteit, trouw en zorg voor elkaar centraal staan”.

Daarnaast opent Bonny de deur voor de kerkelijke erkenning van roze gezinnen. Volgens Bonny moet het bij daarbij gaan om ‘de verantwoordelijkheid die partners opnemen om genereus te zijn in wat men doorgeeft aan kinderen’.

Met dit pleidooi doorbreekt bisschop Bonny het officiële Rooms-Katholieke credo dat seksualiteit enkel is toegestaan binnen het huwelijk van een man en een vrouw en dat kinderen enkel in zo’n huwelijk groot gebracht mogen worden.

Deze uitspraken van bisschop Bonny liggen in het verlengde van de openbare brief die hij in september publiceerde, voorafgaande aan de Bijzondere Bisschoppensynode in Rome over het gezin. Daarin pleitte hij voor een andere, meer eigentijdse houding van de Kerk in verband met o.a. homoseksualiteit, in-vitrofertilisatie, echtscheiding en ongehuwd samenwonen.

Moderne beeldenstorm

Tom De Cock – MNM-dj en ambassadeur van de Vlaamse LHBT-jongerenorganisatie Wel Jong Niet Hetero – dankt bisschop Bonny ‘voor zijn lieve, betekenisvolle woorden’ in een opiniestuk in de De Morgen. De Cock schrijft dat voor hem persoonlijk ‘pauselijke toestemming voor mijn levensstijl nogal lachwekkend’ is, maar dat ‘de ware draagkracht van de woorden van Bonny in een internationaal perspectief’ gezien moeten worden. Wat volgens De Cock nodig is, is ‘een moderne beeldenstorm op het Vaticaan’.

“Zodat een genormaliseerde, tolerante visie op holebiseksualiteit van daar uit doordruppelt naar werelddelen waar de mening van meneer pastoor wél nog telt. Afrika, waar mijn adoptiedochter prompt gestenigd zou worden. De Bible Belt in de VS, waar predikanten ongestraft oproepen tot massamoord op homo’s, met een miljoenenpubliek op YouTube dat gretig ja knikt. Oost-Europa, waar de goegemeente wel eens een Gay Pride uit elkaar durft te ranselen met de wapenstok.”

Volgens De Cock kunnen ‘sleutelfiguren als Johan Bonny’ de wereld doen inzien dat LHBT’s ‘geen exotisch probleem zijn dat door grijze raden van bestuur aan filosofisch gewauwel onderworpen moet worden’, maar een ‘doodnormale, saaie, biologische en chemische realiteit’.

Kerkelijke traditie

De kerkjurist Rik Torfs – in België ook zeer bekend als sidekick in het Canvas-programma De slimste mens – ziet in de opmerkingen van bisschop Bonny een ommekeer, waarvan de betekenis niet mag worden onderschat. De rector van de Katholieke Universiteit Leuven wijst erop dat de bisschop ‘pleit voor verandering van lang voor onwankelbaar gehouden principes, iets wat onder de dogmatische pontificaten van Johannes Pauls II en Benedictus XVI geen enkele bisschop zich kon veroorloven’.

Dat wordt enigszins gerelativeerd door de Belgische priester en mensenrechtenactivist Rik Devillé. Die is ook niet verbaast over de uitspraken van bisschop Bonny, want paren van gelijk geslacht huwen volgens hen al in de kerk, worden toegelaten tot de regionale verloofcentra om zich voor te bereiden op een kerkelijke verbintenis en ook ingeschreven in het kerkelijk register. “Bonny zet zich met deze uitspraak in de grote traditie van de katholieke kerk om wat in de praktijk al gebeurt geleidelijk aan ook te erkennen en te legaliseren”, stelt Devillé.

Opvolger Léonard?

Bisschop Johan Bonny van Antwerpen geldt als een progressieve katholiek, die goede banden onderhoudt met kardinaal Walter Kasper, een vertrouweling van paus Franciscus. Daarnaast wordt hij veelvuldig genoemd als opvolger van mgr. André Joseph Léonard, de huidige aartsbisschop van Mechelen-Brussel, die volgend voorjaar aftreedt vanwege het bereiken van de 75-jarige leeftijd.

Met Johan Bonny als nieuwe aartsbisschop en daarmee primaat van de Belgische kerkprovincie gaat mogelijk een nieuwe wind waaien in de Belgische Rooms-Katholieke kerk, want aartsbisschop Léonard – bevriend met emiritus-paus Benedictus XVI – heeft vooral opzien gebaard met tal van LHBT-onvriendelijke uitspraken.

Zo waarschuwde aartsbisschop Léonard afgelopen weekend nog in het Canvas-programma De ketter en de kerkvorst – een groot dubbelinterview met filosoof Etienne Vermeersch, dat ook in boekvorm is verschenen – voor het gevaar van een open debat over homoseksualiteit. Adolescenten die een ‘homoseksuele fase in hun psychologische ontwikkeling doormaken’ en horen dat ‘alles gelijkwaardig is – hetero-, homo- en biseksualiteit’, worden dan ‘niet aangemoedigd om die fase achter zich te laten’. “Als ze die fase niet achter zich laten, waar zullende kinderen dan vandaan komen?”, vroeg de aartsbisschop zich openlijk en in alle ernst af.

Aartsbisschop Léonard heeft De Morgen via een woordvoerder laten weten ‘geen reactie’ te willen geven op de uitspraken van de Antwerpse bisschop.

[Bron: De Morgen, GayLive België – Foto Bisschop Johan Bonny: CC-Wasily]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!