Terug naar overzicht

Drie miljoen euro voor aanpak huwelijksdwang, homofobie en eergerelateerd geweld

Het kabinet stelt tot en met 2017 jaarlijks een miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van huwelijksdwang, homofobie en eergerelateerd geweld. Dat maakt minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

In zijn brief kondigt minister Asscher een Actieplan Zelfbeschikking aan als opvolging van het plan Aanpak Huwelijksdwang. De komende drie jaar wordt onder meer training aangeboden aan docenten op middelbare scholen om de signalen van huwelijksdwang of eergerelateerd geweld te herkennen. Verder wordt een aantal bekende Nederlanders en ervaringsdeskundigen gevraagd zich als ambassadeur te verbinden aan deze thema’s. Ook komt er een fonds voor activiteiten die de acceptatie van LHBT’s vergroten.

“Zelf beslissen met wie je trouwt, of je op mannen of vrouwen valt of dat je wilt scheiden van je partner. Het zijn fundamentele waarden in ons land. Cultuur, religie of traditie mag nooit een excuus zijn om deze essentiële vrijheden in te perken”, schrijft minister Asscher in de begeleide brief bij het Actieplan Zelfbeschikking.

Ruim 150 speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers krijgen ondersteuning om in de eigen gemeenschappen de taboeonderwerpen huwelijksdwang, homofobie en eergerelateerd geweld bespreekbaar te maken. Ook komt er een social mediacampagne met verhalen van mensen die opstaan om een mentaliteitsverandering op gang te brengen rondom deze thema’s.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating komt naar schatting honderden keren per jaar voor in Nederland. Exacte aantallen zijn moeilijk te geven omdat dit zich vaak achter gesloten deuren afspeelt. De meeste gevallen betreffen niet-westerse migranten. De oorzaken liggen in dwingende familietradities, sociale druk en controle, schaamte en eer. Soms in combinatie met relatie- en opvoedingsproblemen.

[Bron: Ministerie van SZW – Foto Lodewijk Asscher: Rijksoverheid.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!