Terug naar overzicht

Emancipatoire invloed kerkelijke zegening paren van gelijk geslacht

Theoloog en socioloog David Bos houdt op woensdag 8 april a.s. in Amsterdam een lezing over de emancipatoire invloed van kerkelijke zegening van paren van gelijk geslacht in de jaren ’60 van de vorige eeuw, lang voordat in 2001 het huwelijk werd opengesteld voor die paren.

De legalisering van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht wordt gewoonlijk als het resultaat van de toenemende LHBT-emancipatie en ontkerkelijking in ons land gezien. Dat Nederland het eerste land ter wereld kon worden om het huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht wordt verklaard door de marginalisering van de kerken in ons land vanaf de zestiger jaren en de grote verkiezingsnederlaag van het CDA in 1994, waardoor een paars kabinet van D66, PvdA en VVD mogelijk werd.

David Bos wijst er echter op dat het juist het CDA is geweest die als eerste politieke partij al in de jaren ’80 van de vorige eeuw kwam met een voorstel om zogenaamde ‘alternatieve relaties’ – waaronder die van paren van gelijk geslacht – wettelijk te erkennen. Dat voorstel werd toen echter door de LHBT-beweging en politiek links weggehoond, stelt Bos.

In zijn lezing zal Bos uitvoerig ingaan op de zegening van paren van gelijk geslacht al in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw in de Rooms-Katholieke Kerk en in mainstream Protestantse kerkgenootschappen. Hij zal daarbij vooral ingaan op drie van zulke ‘kerkelijke huwelijken’ die in die jaren veel aandacht in de media kregen.

Bos komt tot de conclusie dat godsdienstige instellingen en tradities niet enkel een obstakel zijn geweest voor de emancipatie van niet-heteroseksuele mannen en vrouwen, maar hen ook een repertoire van symbolische expressie en polemiek hebben geboden. Bos concludeert dat kerken en godsdienstige organisaties daarmee een ten onrechte onderschatte emancipatoire rol hebben gespeeld in ons land.

David Bos is theoloog en socioloog, deed onderzoek naar de sociale acceptatie van LHBT’s in ons land en is momenteel als wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Amsterdam betrokken bij een onderzoeksproject over de relatie tussen religie en homoseksualiteit in het hedendaagse maatschappelijke debat in ons land.

MOSSE LEZING door DAVID BOS

‘Equal Rites before the Law: Religious Celebrations of Same Seks Relationships in the Netherlands, 1967-1970’

Datum: woensdag 8 april 2015 – 17.30-19.00 uur

Locatie: Oudemanshuispoort 4-6 (kamer A 008) te Amsterdam

Toegang is gratis.

[Bron: Mosse Lezing – Foto Same Sex Church Wedding: CC-CJ]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!