Terug naar overzicht

Feestelijke afsluiting succesvolle projectperiode alliantie christelijke LHBT's

LCC Plus, de alliantie van vijf christelijke LHBT-organisaties, sluit op vrijdag 17 april a.s. met een feestelijke eindpresentatie een projectperiode van drie jaar af.

Van 2012-2015 voerden de organisaties met subsidie van het ministerie van OCW een vijftal projecten uit om de sociale acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) in christelijke kring te bevorderen. LCC Plus kijkt met veel voldoening terug op een periode waarin volgens voorzitter Wim van den Engel veel is bereikt.

De focus van LCC Plus lag de afgelopen jaren bij het voortgezet onderwijs, de hulpverlening, en het gesprek tussen sleutelpersonen uit kerk en samenleving. Daarnaast werden christelijke lesbische en biseksuele vrouwen voor het voetlicht gebracht en bouwden de organisaties waardevolle banden op met christelijke LHBT’s uit Oost-Europa. “Ik ben erg tevreden over de resultaten van de afgelopen jaren” zegt Wim van den Engel. “LCC Plus heeft veel kunnen betekenen voor het voortgaande gesprek over geloof en homoseksualiteit binnen allerlei contexten, vooral door mensen gereedschappen voor gesprek en een platform voor dialoog te bieden”.

Het werk van LCC Plus, benadrukt Van den Engel, gebeurt in nauwe samenwerking met allerlei maatschappelijke partners. LCC Plus bracht bijvoorbeeld in samenwerking met MOVISIE een handreiking uit voor de hulpverlening aan christelijke LHBT’s met vragen over geloof en seksuele identiteit. Het COC en GALE (Global Alliance for LGBT Education) leverden trainers die christelijke LHBT’s uit Oost-Europa toerustten voor het bouwen aan hun organisatie en het gesprek met kerkelijke leiders. Op de georganiseerde symposia kon LCC rekenen op waardevolle bijdragen vanuit de kerken, christelijke scholen en hulpverleningsorganisaties.

LCC Plus hoopt het werk van de afgelopen jaren te kunnen voortzetten om zo de opgebouwde contacten en samenwerking verder te kunnen verdiepen en uitbouwen.

De feestelijke eindpresentatie vindt plaats op vrijdag 17 april in de Silokerk, Herenstraat 36 te Utrecht, van 13.30 uur (inloop) tot 17.15 uur (borrel) en is vrij toegankelijk. Aanmelden kan door een mail te sturen aan projectcoördinator Marianne Welten, [email protected].

[Bron: LCC Plus – Foto Roze Dienst European Forum LGBT Chrisian Groups: Daan Stringer]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!