Terug naar overzicht

Christelijke vijftigplussers milder over homorelaties

Christelijke vijftigplussers zijn milder gaan denken over homoseksuele relaties. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Dagblad onder de lezers van die krant. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vergeleken met de uitkomsten van een soortgelijk onderzoek uit 1990.

Uit het ND-onderzoek blijkt dat ongeveer een kwart van de christelijke vijftigplussers is opgeschoven in het oordeel over homoseksuele relaties. In 1990 was maar liefst 86,5 procent ervan overtuigd dat de Bijbel homoseksuele relaties verbiedt. In 2015 vindt nog wel een meerderheid dat, maar minder dan 60 procent. De groep die vindt dat de Bijbel ruimte laat voor homoseksuele relaties in liefde en trouw, groeide van 9 naar 28 procent. De groep die vindt dat de Bijbel de kwestie aan eigen inzicht overlaat, nam toe van 4,5 naar 13 procent.

ND - Christelijke vijftigplusser - Geloviger en milder - homorelaties en samenwonen

Uit de antwoorden van de enquêtedeelnemers blijkt dat veel van hen op andere gedachten over relaties van paren van gelijk geslacht is gekomen door de coming out van iemand uit het eigen gezin of familie. ‘Nu ik een zoon heb die homofiel is, denk ik er genuanceerder over’, schrijft een van de respondenten.

De mening over ongehuwd samenwonen is vrijwel op identieke wijze verschoven. Opvallend is wel dat 30 procent van de vijftigplussers die ruimte ziet voor ongehuwd samenwonen, die ruimte niet ziet voor paren van gelijk geslacht. Omgekeerd vindt 14 procent van de mensen die daar wel ruimte voor ziet dat de Bijbel geen ruimte laat voor ongehuwd samenwonen.

De enquête Kerk en Geloof werd verstuurd naar 2.000 lezers van het Nederlands Dagblad van vijftig jaar en ouder. Meer dan de helft vulde de vragenlijst in. In het onderzoek werden naast vragen over homorelaties en samenwonen ook vragen gesteld over kerkgang, gebed, doop, vrouwelijke ambtsdragers en de verwachtingen van de respondenten over de kerkelijke betrokkenheid van de toekomstige generaties.

[Bron/Illustraties: Nederlands Dagblad]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!