Terug naar overzicht

Bestuurswisseling Transgender Netwerk Nederland

Carolien van de Lagemaat treedt op 30 april 2015 af als voorzitter van Transgender Netwerk Nederland. COC Nederland dankt Van de Lagemaat voor haar jarenlange en onvermoeibare inzet voor transgenders in Nederland.

Vanaf de oprichting eind 2008 heeft Carolien van de Lagemaat zich met veel enthousiasme ingezet voor Transgender Netwerk Nederland (TNN). In de afgelopen jaren is onder haar leiding veel tot stand gekomen, met als hoogtepunt de aanname en inwerkingtreding van de Wet erkenning genderidentiteit (aanpassing artikel 1:28 BW), in de dagelijkse omgang ook wel de Transgenderwet genoemd.

De belangen van de transgendergemeenschap zijn in Den Haag onder de aandacht gebracht en er wordt binnen diverse ministeries actief beleid gevoerd om de maatschappelijke positie van transgenders te verbeteren. Maar ook op lokaal niveau, binnen instellingen en bedrijven en binnen een aantal kerkgenootschappen wordt aandacht besteed aan transgenders. TNN werkt direct of indirect aan concrete projecten op het gebied van werk, veiligheid, onderwijs, sport en gezondheidszorg. TNN is daarmee als belangenorganisatie een factor van belang geworden.

Van de Lagemaat heeft aangegeven dat voor haar nu het moment is gekomen om andere keuzes te maken en ze ziet daarbij voor haarzelf geen rol meer weggelegd binnen het bestuur van TNN. Zij heeft het bestuur van TNN daarop laten weten haar functie als voorzitter neer te willen leggen. Het bestuur heeft die keuze gerespecteerd.

Van de Lagemaat heeft als voorzitter van TNN een belangrijke rol gespeeld voor de emancipatie van transgenders in Nederland. Daarvoor is TNN haar erg dankbaar. In 2013 heeft Carolien van de Lagermaat voor haar verdienste voor de transgenderbeweging de Bob Angelo Penning van COC Nederland ontvangen.

Totdat TNN een nieuwe voorzitter heeft gevonden zal Corine van Dun (vice-voorzitter) als waarnemend voorzitter optreden.

[Bron: TNN – Foto Carolien van de Lagemaat: Linette Raven]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!