Terug naar overzicht

Wielie Elhorst voorzitter Europees Forum christelijke LHBT-groepen

Wielie Elhorst is door de algemene ledenvergadering van het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen verkozen tot nieuwe voorzitter (M). Tot 1 januari 2014 was hij voorzitter van het LKP – de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging in Nederland. De verkiezing vond op zondag 24 mei plaats tijdens de jaarconferentie van het Europees Forum in Merville, Frankrijk.

Organisatie in beweging

Het Europees Forum (opgericht in 1982) is een organisatie in beweging. Sinds 2012 ontvangt de organisatie financiële ondersteuning om ook op het politieke toneel een gelijkwaardige behandeling van christelijke LHBT’ers na te streven.

Elhorst: “Ik zie er naar uit om dit werk, dat zich vooral richt op de Raad van Europa, met kracht voort te zetten en christelijke LHBT’ers ook op het politieke podium een eigen stem te geven. Die eigen stem kan een hele eigen betekenis en functie krijgen in het debat over mensenrechten en de rechten en vrijheden van LHBT’ers.”

Wielie Elhorst wordt voorzitter (M) van een zeskoppig bestuur dat twee stafmedewerkers aanstuurt en dat verantwoordelijk is voor al het werk van het Europees Forum. Het Europees Forum kent een duo-voorzitterschap. Voorzitter (V) is Sharon Ferguson uit het Verenigd Koninkrijk en is daar betrokken bij de Lesbian and Gay Christian Movement (LGCM). Ferguson trad in 2014 in Tallinn, Estland aan als voorzitter (V).

Betrokkenheid bij Oost-Europa

Het politieke werk van het Forum is vooral van belang voor christelijke LHBT’ers in Centraal- en Oost-Europa. De situatie van christelijke LHBT’ers daar is ingewikkeld en moeilijk. Kerk/religie en staat spannen niet zelden samen om de bewegingsruimte van LHBT’ers in de rechten en vrijheden die zij (zouden moeten) hebben, in te perken. Christelijke LHBT’ers komen daarbij nog extra in de verdrukking en raken vaak in sociale en psychische nood.

Elhorst: “Tijdens conferenties van het Oost-Europees Forum van christelijke LHBT-groepen in Moskou en Kiev werd ik nog extra met mijn neus op de tragische feiten van LHBT’ers in deze landen gedrukt. Jezelf niet kunnen zijn en niet mee mogen doen, zeker in de kerk niet, is het ergste wat je kan overkomen, vooral omdat het hier gaat over iets waar je zelf niet voor hebt gekozen: je seksuele oriëntatie of je genderidentiteit. Ik hoop dat kerkelijke en politieke organisaties meer en meer in zullen zien dat zij LHBT’ers deelname aan kerk en samenleving niet kunnen ontzeggen, en ik zal daaraan bijdragen wat ik kan.”

Europees Forum bijeen in Merville, Frankrijk

Het Europees Forum is bijeen in Merville, Frankrijk voor zijn jaarlijkse conferentie. De jaarconferentie is georganiseerd door David & Jonathan, de Franse christelijke LHBT-organisatie. Ruim 250 mensen staan stil bij vragen rond geloof/levensbeschouwing, kerk en homoseksualiteit, delen hun ervaringen en vieren hun seksualiteit en genderidentiteit in kerk- en danszaal, voor het aangezicht van God.

Europees Forum ChristelijkeLHBT-groepen

Nederlandse organisaties die lid zijn van het Europees Forum zijn: het LKP, Netwerk Mirre, het Werkverband van Queer Theologen en het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores.

Wielie Elhorst

Het voorzitterschap van het Europees Forum is vrijwilligerswerk. In het dagelijks leven is Wielie Elhorst predikant in algemene dienst van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), voor het landelijk jeugdwerk en voor de wijkgemeente Centrum van de Protestantse Gemeente Bussum. In zijn vrije tijd organiseert Elhorst onder andere de jaarlijkse IDAHOT-wake, de Gay Pride Kerkdienst en de Pink Christmas Kerkdienst. Daarnaast is hij agendalid van het LKP en lid van het Werkverband van Queer Theologen.

Bij gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van het LKP ontving Elhorst de Bob Angelo Penning van COC Nederland. Bestuur en medewerkers van COC Nederland feliciteren Wielie Elhorst met zijn verkiezing tot voorzitter (M) van het Europees Forum.

[Bron: LKP – Foto Wielie Elhorst, uitreiking Bob Angelo Penning: Lieneke Fotografie voor LKP]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!