Terug naar overzicht

Uithaal naar lesbisch ouderschap onbegrijpelijk

Hoogleraar Wendy Schrama betoogde op 19 mei jl. in Trouw dat lesbisch ouderschap een voorbeeld is van ‘doorgeschoten gelijkheidsdenken.’ Deze  uithaal naar het lesbisch ouderschap is onbegrijpelijk, reageren Tanja Ineke en Philip Tijsma van COC Nederland op 27 mei in een opinieartikel in Trouw.

Hieronder de volledige reactie van het COC.

Wet lesbisch ouderschap is juist goed

Het gelijkheidsdenken is doorgeschoten, stelde hoogleraar Wendy Schrama dinsdag in Trouw. Als ultiem voorbeeld noemt ze de Wet lesbisch ouderschap. Ze vindt het ‘verkrampt’ dat een duomoeder nu door erkenning juridisch ouder kan worden van het kind dat ze opvoedt samen met haar vrouwelijke partner.

Het COC heeft jaren voor de Wet lesbisch ouderschap gestreden en is juist heel gelukkig met die wet.

Onze strijd was deels ingegeven door het streven naar gelijke rechten. En met goede redenen. Want tot voor kort kon een niet-biologische moeder alleen juridisch ouder worden d.m.v. een lange, kostbare en emotioneel belastende adoptieprocedure. Een niet-biologische vader – denk bijvoorbeeld aan een echtpaar dat gebruik maakt van een zaaddonor omdat de man onvruchtbaar is – sprong na de geboorte op de fiets, erkende zijn kind binnen vijf minuten op het gemeentehuis en was daarmee de ouder. Die ongelijkheid is door de Wet lesbisch ouderschap gelukkig opgeheven: zowel de niet-biologische-moeder als de niet-biologische vader kunnen nu door erkenning eenvoudig ouder worden.

Misschien nog wel belangrijker echter, was onze wens om de juridische positie van duizenden kinderen die opgroeien bij lesbische ouderparen zo goed mogelijk te regelen. Vóór de Wet lesbisch ouderschap konden deze kinderen wees worden als hun biologische moeder overleed. Ze konden jarenlang een halfwezenuitkering mislopen als hun niet-biologische moeder overleed. De wet deed geen enkel recht aan de sociale realiteit dat twee moeders de feitelijke ouderrol vervulden.

Gezien dit laatste is Schrama’s uithaal naar het lesbisch ouderschap onbegrijpelijk. Ze houdt immers ook een hartstochtelijk pleidooi voor wetgeving die geënt is op sociale gegevens. De Wet lesbisch ouderschap bij uitstek een wet die geënt is op de sociale realiteit dat duizenden kinderen opgroeien bij twee lesbische moeders.

Op een ander punt zijn we het roerend met Schrama eens. Steeds meer homo- en lesbische paren voeden kinderen op met méér dan twee personen. Bijvoorbeeld twee lesbische moeders samen met een biologische vader. Ook die sociale realiteit verdient juridische erkenning. We roepen de staatscommissie Herijking Ouderschap, die deze kwestie bestudeert, op om hier werk van te maken. Introduceer in Nederland een juridische regeling voor meerouderschap, het liefst morgen nog!

Tanja Ineke, voorzitter COC Nederland

Philip Tijsma, voorzitter COC’s Landelijke Werkgroep Politiek

[Bron: COC NL/Trouw]

Foto – 1 april 2014 erkenden de eerste lesbische paren hun kinderen op het stadhuis van Amsterdam in aanwezigheid van staatssecretaris Fred Teeven, burgemeester Eberhard van der Laan, Tanja Ineke en Philip Tijsma – Foto: COC Nederland.