Terug naar overzicht

Ook PvdA voor verbod LHBT-discriminatie in Grondwet

Ook de PvdA wil een expliciet verbod op LHBT-discriminatie in de Grondwet. PvdA-emancipatiewoordvoerder Keklik Yücel maakte donderdag bekend dat haar partij het pleidooi daartoe van het COC omarmt. Ook wil de partij een verbod op transgenderdiscriminatie in de Algemene Wet Gelijke Behandeling.

Keklik Yücel: “In Nederland zijn we al een heel eind gekomen als het gaat om de rechten van LHBT’s. Maar het is zwaarbevochten, en deze strijd verdient volledige erkenning van gelijke rechten. Hoe kun je duidelijker zeggen dat discriminatie van LHBT’s niet wordt geaccepteerd dan door het op te nemen in artikel 1 van onze Grondwet.”

Een Grondwetswijziging vergt tijd, aldus de PvdA, maar wat die partij betreft wordt snel nieuw leven geblazen in een eerdere initiatiefwet van deze strekking en worden de komende tijd juridische mogelijkheden en struikelblokken onderzocht.

Transgenderdiscriminatie

Daarnaast roept Yücel minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) op om specifiek de positie van transgenders te verankeren in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). Yücel vindt het de hoogste tijd voor het opnemen van een expliciet verbod op discriminatie wegens genderidentiteit en -expressie in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). In die wet zijn de rechten van homo’s al wel geregeld.

Yücel: “Transgenders vragen als het om de arbeidsmarkt gaat om speciale aandacht; uit onderzoeken blijkt dat transgenders tot wel vier keer vaker werkloos of arbeidsongeschikt zijn. De PvdA vindt deze wetswijziging noodzakelijk voor een stevigere juridische bescherming van transgenders op de arbeidsmarkt.”

Het College voor de Rechten van de Mens gaf eerder ook al aan dat deze wetswijziging vanuit het oogpunt van bewustwording voor zowel transgenders als de samenleving als geheel wenselijk is.

Ook COC Nederland en TNN pleiten al een aantal jaar voor een verbod op transgenderdiscriminatie in de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Wat het COC betreft wordt zo’n verbod onderdeel van een nieuw Roze Akkoord met regering en parlement, in navolging van het Roze Stembusakkoord uit 2012.

Yücel: “De strijd van LHBT’s voor acceptatie is er een van de lange adem, Elke dag weer wordt die acceptatie, ook in ons land, nog bevochten. Ze worden bijvoorbeeld nog veel te vaak fysiek of verbaal aangevallen. Gewoon om wie ze zijn. De PvdA blijft die strijd waar nodig ondersteunen en samen voeren. Met de vervolmaking van de rechten van LHBT’s brengen we ons ideaal weer dichterbij van een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en het beste van zijn leven kan maken.”

De PvdA vaart ook dit jaar weer mee tijdens de Canal Parade van de Amsterdam Gay Pride. Aan boord onder andere minister Ronald Plasterk en speciaal te gast is stichting Orpheus, vertegenwoordigd door hun ambassadeur Henny Huisman. Orpheus is een landelijke vereniging voor hulpverlening bij homo/biseksualiteit in man/vrouw-relaties. Naast minister Plasterk zijn ook fractievoorzitter van de Eerste Kamer Marleen Barth en Tweede Kamerleden Henk Nijboer, Astrid Oosenbrug en Duco Hoogland van de partij.

[Bron: COC NL/PvdA – Foto Canal Parade 2013, met in het midden Keklik Yücel: CC-PvdA]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!