Terug naar overzicht

Helft Britse jongeren niet ‘exclusief hetero’

Als Britten gevraagd wordt zichzelf te plaatsen op een ‘seksualiteitsschaal’ van exclusief hetero- naar exclusief homoseksueel, dan geeft bijna een kwart aan niet 100% procent heteroseksueel te zijn – en onder jongeren van 18-24 jaar stijgt dit percentage zelfs tot 49 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van YouGov, een Britse onderneming gespecialiseerd in marktonderzoek via het internet.

De in dit onderzoek gebruikte seksualiteitsschaal is in de jaren ’40 van de vorige eeuw ontwikkeld door de seksuoloog Alfred Kinsey. Die ontwikkelde de Kinsey-schaal als een instrument waarin respondenten verdeeld kunnen worden op een glijdende schaal van 0 tot 6, met uitsluitend hetero- (0) en homoseksueel (6) als uitersten op de schaal. De categorieën 1-5 staat voor biseksualiteit in meer of mindere mate – met 3 als volledig biseksueel. Kinsey ontwikkelde een methodiek om op grond van de antwoorden van de respondenten hen op de schaal te kunnen plaatsen, maar YouGov heeft in dit onderzoek de deelnemers simpelweg gevraagd zichzelf op de schaal te positioneren. Overigens kent de Kinsey-schaal ook een categorie X voor aseksuelen, maar die ontbreekt in het YouGov-onderzoek.

YouGov - Kinsey-schaal UK 2015

72 procent van alle Britten plaats zichzelf aan het hetero-uiterste van de Kinsey-schaal, terwijl maar 4 procent zich als exclusief homoseksueel identificeert en 19 procent zich in meer of mindere mate als biseksueel classificeert. De overgrote meerderheid daarvan positioneert zichzelf overigens wel dichter bij de hetero- dan bij homocategorie.

Opvallend in het overzicht is echter dat dit beeld verschuift naar mate de leeftijd van de deelnemers lager is. Voor de 18-24 jarigen leidt dat tot een radicaal ander beeld. In die leeftijdsgroep benoemt 43 procent zich in meer of mindere mate als biseksueel en 52 procent kiest voor de uiterste categorieën. Daarvan benoemt 46 procent zich volledig hetero- en 6 procent volledig homoseksueel.

YouGov - bisexualiteit UK 2015

Uit het onderzoek blijkt dat mensen uit alle generaties er vanuit gaan dat seksuele gerichtheid een continuüm is – dat inzicht wordt gedeeld door 60 procent van de heteroseksuelen en 73 procent van de homoseksuelen. Van de heteroseksuelen denkt 28 procent dat er geen ‘middenweg’ is, dat je of hetero- of homoseksueel bent.

De YouGov-onderzoekers geven toe dat hun onderzoek geen bewijzen geeft voor daadwerkelijk biseksueel gedrag van de deelnemers aan het onderzoek – al was het maar, omdat 89 procent van de onderzoekspopulatie zich heteroseksueel noemt – maar zij stellen wel dat de deelnemers die zichzelf niet in de categorie exclusief heteroseksueel of homoseksueel plaatsen aan geven in elk geval open te staan voor biseksuele gevoelens en ervaringen. Het duidt volgens de onderzoekers in elk geval op een meer open houding als het gaat om seksualiteit – zeker bij de jongere generaties.

UPDATE – Inmiddels heeft een soortgelijk YouGov-onderzoek aangetoond dat een derde van de Amerikaanse jongeren zich ‘niet exclusief’ heteroseksueel noemt.

[Bron/Illustraties: YouGov – Illustratie Kinsey-schaal: CC-Kinsey/Razorbliss]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!