Terug naar overzicht

Symposium Jubileum Katholieke Holebi-Pastores

Het Nederlandse Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP) en de Vlaamse groep Holebi-pastores bestaan 35 jaar. De pastores vieren dit met een symposium op woensdag 7 oktober a.s. in Roosendaal met als sprekers Rik Torfs en Ruard Ganzevoort.

Het symposium staat in de context van de RK bisschoppensynode over het gezin, van 4 t/m 25 oktober in Rome. Daar zal het zeker ook gaan over de status van relaties van paren van gelijk geslacht. Het WKHP en de Vlaamse holebi-pastores hopen en verwachten dat de Nederlandse en Belgische vertegenwoordigers op de synode voor meer ruimte en openheid pleiten binnen de kerk als het gaat om het erkennen van relaties van gelijk geslacht.

Op dit symposium zijn de sprekers:

  • Prof. Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit te Leuven, kerkjurist en voormalig senator voor CD&V, over Homoseksualiteit en pastoraal: kerkjuridische en inhoudelijke overwegingen;
  • Prof. Ruard Ganzevoort, hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en senator voor GroenLinks, over Ecce Homo! Van pastoraal meeleven naar queer profetie.

35 jaar geleden verenigden Nederlandse en Vlaamse katholieke holebi-pastores (priesters, religieuzen en pastorale werkers) zich met als doel:

  1. een vrije ruimte creëren voor de leden waar de eigen seksuele gerichtheid niet ter discussie staat en men zijn vragen en zorgen met elkaar kan delen;
  2. het gesprek over homo- en biseksualiteit en christelijk geloven te bevorderen binnen en buiten de kerk, onder meer middels publicaties en verklaringen;
  3. het opkomen voor de erkenning van de veelvormigheid van seksuele en relationele betrekkingen waarin mensen elkaar goed kunnen doen.

Het WKHP pleitte reeds in 2000, in de Pastorale Brief Tot zegen bereid voor de mogelijkheid van een kerkelijke viering van de vriendschap tussen twee mannen of twee vrouwen. De Vlaamse Holebi-pastores publiceerden in 1997 Mag ik je een roze tuin beloven? Werkboek voor vriendschapsvieringen.

JUBILEUMSYMPOSIUM KATHOLIEKE HOLEBI-PASTORES

Datum: woensdag 7 oktober 2015 – tijdstip: 10.30-13.30 uur

Locatie: Hotel Goderie – Stationsplein 5a te Roosendaal

Voor meer informatie over het symposium – zie Homopastor.nl.

Wie het symposium als gast wenst bij te wonen, wordt verzocht zich vooraf, via e-mail, aan te melden bij: [email protected].

Het symposium is ook door genodigden en journalisten te bezoeken.

In de namiddag hebben de jubilerende pastores een eigen programma.

[Bron: WKHP – Foto Roze Dienst European Forum LGBT Christians: Daan Stringer]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!