Terug naar overzicht

Rik Torfs: 'Kerkelijke leer moet veranderen'

“De Rooms-Katholieke Kerk kan niet bezig blijven met pleisters plakken. Pastorale zorg voor homoseksuelen is nodig, maar verandering van de kerkelijke leer niet minder.” Dat zei Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit Leuven woensdag tijdens een symposium in Roosendaal, dat werd georganiseerd door Vlaamse en Nederlandse homopastores.

Aanleiding voor het symposium was het 35-jarige bestaan van zowel het (Nederlandse) Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP) als de Vlaamse Werkgroep holebipastores (‘holebi’= homoseksueel, lesbisch, biseksueel).

Rik Torfs (tweede van links op de foto) riep op om meer aandacht te hebben voor de inhoud en kwaliteit van relaties, en minder voor de vorm: “De Kerk als systeem klopt als een bus. Christus deed het systeem kloppen als een bus. Inhoud gaat boven vorm.”

 

Ruard Ganzevoort (tweede van rechts op de foto), hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en namens GroenLinks lid van de Eerste Kamer, ging in op het kerkelijke en maatschappelijke debat over homoseksualiteit gedurende de voorbije 35 jaar. “Kerken en pastores hebben in de homo-emancipatie vaak het voortouw genomen”, aldus Ganzevoort. Hij pleitte voor een drievoudige strategie: pastorale zorg, maatschappelijke actie, en dialoog.

De homopastores ontvingen voor hun jubileum felicitaties van de bisschoppen Johan Bonny van Antwerpen en Jozef De Kesel van Brugge. Zij stuurden hen wensen voor: “een mooie viering en een deugddoende samenkomst”. Evenals hun Vlaamse collega’s waren ook de Nederlandse bisschoppen voor het symposium uitgenodigd. Het WKHP ontving van geen van hen een reactie.

De houding van de rooms-katholieke kerk ten aanzien van homoseksuelen is een van de onderwerpen die aan bod komen tijdens de bisschoppensynode over het gezin die deze maand in het Vaticaan plaatsvindt.

Anders dan sommige van hun Belgische collega’s hebben de Nederlandse bisschoppen voorafgaand aan de synode weinig mogelijkheden geboden tot een openbare discussie over de onderwerpen die tijdens de kerkvergadering aan de orde zijn. Wel verscheen op de semi-officiële website van de rooms-katholieke kerkprovincie het bericht dat paus Franciscus in zijn toespraak afgelopen week tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ‘hard uitgehaald’ zou hebben naar ‘westerse opvattingen over homoseksualiteit’. Dit bericht is feitelijk onjuist. Het woord ‘homoseksualiteit’ kwam in de toespraak van de paus niet voor. Een dergelijk tendentieuze berichtgeving is naar de mening van de homopastores een katholiek medium onwaardig.

[Bron/Foto: WKHP]

Foto van links naar rechts: Rik Beckers (Vlaamse holebipastores), Rik Torfs, Ruard Ganzevoort en Frans Bossink (WKHP)

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!