Terug naar overzicht

Geen verplicht m/v meer op onlineformulieren gemeente Amsterdam

Per 1 januari 2016 is het op de onlineformulieren van de gemeente Amsterdam niet langer verplicht de keuze ‘de heer/mevrouw’ aan te geven tenzij dit wettelijk noodzakelijk is.

De m/v-optie staat nog wel op de formulieren om gericht te kunnen mailen, maar de invuller is vrij om deze wel of niet in te vullen.

Omdat niet iedereen zich herkent in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’ besloot de gemeente de verplichte geslachtsregistratie af te schaffen. De informatie is vaak helemaal niet nodig of verplicht bij correspondentie met de overheid. “Alle Amsterdammers moeten zich thuis voelen bij de manier waarop de gemeente met ze communiceert”, laat de gemeente weten.

Amsterdam is naar eigen zeggen een van de eerste gemeenten waar de geslachtsaanduiding als verplicht invulveld op formulieren is afgeschaft. Een aantal gemeenten – zoals Eindhoven en Utrecht – hebben het voornemen kenbaar gemaakt de verplichte geslachtsregistratie ook zo veel mogelijk af te schaffen.

Het COC en Transgender Netwerk Nederland pleiten voor afschaffing van verplichte geslachtsregistratie door de overheid. Die registratie is onnodig en dwingt mensen in hokjes waarin ze zich niet altijd thuis voelen. Voor transgenders en mensen met een intersekseconditie leidt geslachtsregistratie bovendien regelmatig tot problemen in het dagelijks leven.

Mensen die in de praktijk problemen hebben ondervonden met geslachts- of sekseregistratie, kunnen dat (eventueel anoniem) melden bij het Meldpunt Sekseregistratie.

[Bron: Gemeente Amsterdam – Foto geslachtsregistratie: COC NL/Philip Tijsma]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!