Terug naar overzicht

Refojongeren wijzen ‘praktiseren’ van homoseksualiteit af

Jonge orthodox-christelijken in Nederland vinden bijna unaniem (93 procent) dat homoseksualiteit niet ‘gepraktiseerd’ mag worden. Dat blijkt uit het onderzoek ‘De nieuwe refo’ van het Reformatorisch Dagblad onder 1100 bevindelijk-gereformeerden (‘refo’s’) tussen 26 en 40 jaar.

Uit het onderzoek blijkt dat lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen in bevindelijk-gereformeerde kring wel worden geduld, maar alleen op voorwaarde dat ze zich onthouden van seksuele relaties. Een overgrote meerderheid van 93 procent vindt dat het ‘praktiseren van homoseksualiteit’ niet is toegestaan, want dat is in strijd met het Woord van God.

“We moeten de zondaren liefhebben, maar de zonde haten, zoals Jezus dat deed”, citeert het Reformatorisch Dagblad een van de respondenten. Die maakt zich bovendien zorgen over te veel openheid in het gesprek over homoseksualiteit, want dat ‘gaat langzaam een wissel omzetten naar acceptatie van de zonde’.

Een deelneemster (uit de Hersteld Hervormde Kerk) die het in haar eigen familie heeft meegemaakt ‘dat er wordt geworsteld met het hebben van homofiele gevoelens’, is wat voorzichtiger in haar reactie. Zij erkent dat ‘een pasklaar antwoord niet een-twee-drie voorhanden’ is.

Er zijn in ons land iets meer dan een half miljoen bevindelijk-gereformeerde christenen – ook wel ‘refo’s’ genoemd. Die overigens niet van één kerk lid zijn, maar door o.a. afsplitsingen en kerkscheuringen van vele kerkgenootschappen. Zoals de Gereformeerde Bond (onderdeel van de PKN), de Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Oud Gereformeerde Gemeenten en de Christelijk Gereformeerde Kerken. Bevindelijk-gereformeerden wonen voornamelijk in de zogenaamde bijbelgordel (van Walcheren tot Staphorst), stemmen overwegend op de SGP en vormen de laatste zuil in ons land. Dat betekent dat ze eigen media en maatschappelijke organisaties hebben – vooral in het onderwijs, de zorg en vrijetijdsbesteding.

Aan het online-onderzoek van het Reformatorisch Dagblad hebben zo’n 1100 mensen van 26 tot en met 40 jaar deelgenomen. 55 procent daarvan is vrouw, 45 procent man en 46 procent jonger dan 30 jaar, 54 procent zit in de leeftijdsgroep 31-40 jaar. Ruim 60 procent heeft hoger (beroeps)onderwijs en universitair onderwijs genoten – relatief veel, maar dat is volgens de onderzoekers gebruikelijk bij online-onderzoeken.

De uitkomst van dit RD-onderzoek bevestigd de uitkomsten van het onderzoek ‘Recht op Verschil?’ van Barbara Oomen e.a. voor de Roosevelt Academy uit 2009. In dat onderzoek onder de hele groep bevindelijk-gereformeerden (dus ook ouder dan 40 jaar) blijkt dat maar een paar procent homoseksuele gevoelens én het praktiseren daarvan accepteert.

[Bron/Illustratie: Reformatorisch Dagblad]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!