Terug naar overzicht

Congres over God, Seks en Politiek

Op vrijdag 13 mei vindt in Amsterdam het congres God, Seks en Politiek plaats. Centraal staat de vraag of religie en seksualiteit van plaats hebben gewisseld. Is het zo dat in het recente verleden je religie je identiteit bepaalde en tegenwoordig je seksualiteit dat doet? En welke maatschappelijke en politieke consequenties heeft dat?

Hoofdsprekers zijn socioloog prof. dr. Paul Schnabel en theoloog Marco Derks. In het middagprogramma zijn er negen seminars. Dagvoorzitter is prof. dr. Ruard Ganzevoort. Het symposium wordt georganiseerd door het tijdschrift Religie & Samenleving in samenwerking met ForumC en het NWO-onderzoeksproject ‘Contested Privates’*.

Oude regel

In beschaafde conversatie – stelt een oude regel – moeten drie onderwerpen worden vermeden: godsdienst, seksualiteit en politiek. Gesprekken daarover zouden al snel onaangenaam worden. In hedendaagse publieke debatten gaat het echter opmerkelijk vaak over juist deze drie – en over de manier waarop zij zich tot elkaar zouden (moeten) verhouden. Denk aan ‘weigerambtenaar’, ‘hostiehomo’ en ‘Keulse testosteronbommen’. Komt dat door de aard van godsdienst en geslachtsleven? Of zegt het vooral iets over onze samenleving – de manier waarop tedere zaken politiek op scherp worden gesteld? Achtergronden van deze hedendaagse publieke opwinding worden blootgelegd in dit publiekssymposium.

Lezingen

Prof. dr. Paul Schnabel (universiteitshoogleraar sociale wetenschappen en D66-senator) schetst als keynote-spreker veranderingen in de omgang met religie en seksualiteit sinds de jaren zestig: ‘Minder God en meer Seks in Nederland’. De tweede plenaire lezing ‘Een smet op de mooiste dag van je leven’ wordt gegeven door de jonge theoloog Marco Derks MPhil, promovendus aan de Universiteit Utrecht. Derks analyseert de vaderlandse controverse over de ‘weigerambtenaar’. Hoe werd dit culturele personage geconstrueerd? En wat zegt dat over de omgang met minderheden, gewetensbezwaren en romantiek?

Na de plenaire discussie en de lunch vinden ’s middags 3 x 3 parallelsessies plaats, over ‘Prikkelende beelden’, ‘Harde feiten’ en ‘Vrij met beleid’.

CONGRES over GOD, SEKS en POLITIEK

Witte Huis Regenboog klein

  • Datum: vrijdag 13 mei 2016 – aanvang: 10.00 uur
  • Locatie: VU-Hoofdgebouw (kerkzaal) – De Boelelaan 1105 te Amsterdam
  • Toegang: € 15,- zonder boek, € 25, – met boek
  • Aanmelden: via [email protected]

* ‘Contested privates’ = een onderzoeksproject dat de tegenstelling analyseert tussen religie en homoseksualiteit in publiek discours (politieke debatten, maatschappelijke dienstverlening en populaire cultuur). De primaire focus ligt op de hedendaagse Nederlandse samenleving, maar er worden ook historische (1945-2005) en internationale (Zweden, Servië, Spanje) vergelijkingen gemaakt. Het project is gesubsidieerd door NWO en is een samenwerking tussen het Amsterdam Center for the Study of Lived Religion (VU) and de leerstoel Religie, Gender en Moderniteit van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zie ook contestedprivates.wordpress.com.

[Bron: ForumC – Foto Hoek Gay/Churchstreet: CC-Wyoming Jackrabbit – Illustratie: CC-White House Rainbow Graphic]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!