Terug naar overzicht

Geen hij, geen zij, maar...

Taal maakt de wereld waarin wij leven begrijpelijk. Door taal kan je zelf uitleggen wie je bent. Maar de Nederlandse taal heeft een gebrek. Wie zich man noch vrouw voelt wordt in de Nederlandse taal namelijk niet erkend. Daar gaat nu verandering in komen, want Transgender Netwerk Nederland (TNN) start een online-verkiezing voor het non-binaire voornaamwoord.

In Nederland komen namelijk steeds meer transgender personen er voor uit dat ze non-binair zijn. Dat betekent dat ze zichzelf als man noch als vrouw identificeren. De Nederlandse taal kent in het enkelvoud voor personen alleen de mannelijke voornaamwoorden hij/hem/zijn en vrouwelijke voornaamwoorden zij/haar/haar. Erkenning van non-binaire personen is daardoor taalkundig niet mogelijk.

Niet zwart-wit

De gemiddelde man of vrouw zal daar nooit bij stil staan. Zij zien ook alleen maar mannen en vrouwen. Maar de wereld is niet zo zwart-wit. Er zijn minstens net zo veel non-binaire transgender personen als transgender mannen en vrouwen. Je ziet ze alleen niet op TV en leest er zelden over in de krant. Dankzij taal kunnen ze wél zichtbaar worden en erkenning krijgen.

Zweden

In Zweden hebben ze inmiddels al twee jaar de non-binaire aanspreekvorm ‘hen’ in gebruik naast ‘han’ voor mannen en ‘hun’ voor vrouwen. In het Engels is het al bijna gemeengoed om het meervoudige ‘they’ enkelvoudig te gebruiken voor non-binaire personen.

Omarmen

TNN laat de keuze aan jou wat we gaan gebruiken als non-binair voornaamwoord. Er kan online gestemd worden tot en met 23 mei.

Over drie weken weten we dan wat het in Nederland kan worden. Uiteindelijk is het de samenleving die het voornaamwoord moet gaan omarmen. Wat hulp van de overheid, journalisten en dappere leraren zal helpen. Wie weet komt TNN daarna nog met de verkiezing voor benaming van non-binaire (familie)relaties.

TNN laat de keuze aan jou wat we gaan gebruiken als non-binair voornaamwoord. Er ken online gestemd worden tot en met 23 mei.

[Bron/Illustratie: TNN]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!