Terug naar overzicht

Bussemaker roept Hart van Homo’s op het matje

Minister Jet Bussemaker wil op korte termijn een gesprek met Hart van Homo’s. De Emancipatieminister is verbaasd dat deze organisatie uit orthodox-christelijke hoek met behulp van subsidiegeld van haar ministerie een cursus aanbiedt waarin homoseksuelen wordt aangeraden zich seksueel te onthouden.

Hart van Homo's LOGO kleinHart van Homo’s is een nieuwe organisatie, die zich zaterdag 4 juni presenteert tijdens de EO-Jongerendag. Op die dag wordt ook de website van de organisatie gelanceerd. De organisatie richt zich op jongeren uit reformatorisch of evangelische kring, die er op grond van de Bijbel voor kiezen om geen seks te hebben. Dat is ook waar de oprichters van Hart van Homo’s voor kiezen – zie daarvoor het visie-document van de organisatie.

Hart van Homo’s is een project van het bureau Weerbaar in Seksualiteit, dat subsidie ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In tegenstelling tot berichten in de media is Hart van Homo’s geen ‘onderaannemer’ van het project LCC Plus, een ook door dat ministerie gesubsidieerd samenwerkingsverband van christelijke LHBT-organisaties. De subsidieaanvraag van LCC Plus en die van Weerbaar in Seksualiteit zijn op verzoek van het ministerie in één aanvraag gebundeld. Hoewel er dus strikt genomen een formele relatie bestaat, benadrukken de LCC Plus-organisaties in een verklaring dat zij enkel en alleen verantwoordelijkheid dragen voor de eigen projecten.

In het gesprek met Hart van Homo’s gaat minister Bussemaker benadrukken dat het oogmerk wel gericht moet zijn op de ‘gehele sociale acceptatie’. “Niet alleen dat je LHBT’er moet kunnen zijn, maar het ook moet kunnen beleven; kunnen doen”, zegt Bussemaker. “Iedereen moet kunnen zijn wie hij of zij wil zijn, met wie hij of zij wil zijn en in welke gemeenschap dan ook.”

De minister sluit niet uit dat de subsidie wordt ingetrokken, want volgens haar lijken de doelstellingen van Hart van Homo’s in strijd met de afspraken die golden bij het toekennen van geldelijke steun.

De Tweede Kamerleden Pia Dijkstra (D66) en Linda Voortman (GroenLinks) hebben kenbaar gemaakt twijfels te hebben over de subsidie en gaan daar vragen over stellen aan minister Bussemaker. Hart van Homo’s krijgt wel steun van de Tweede Kamerleden Eppo Bruins (ChristenUnie) en Roelof Bisschop (SGP).

UPDATE – 4 juni 2016 – Ook staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft zich inmiddels uitgesproken over Hart van Homo’s. Dekker stelt: “Niemand verplicht je om seks te hebben. Maar ik vind het wel heel erg belangrijk dat wij in een land leven waar homo’s en hetero’s gelijke rechten hebben. Als je op elkaar verliefd wordt, kan seks op den duur een onderdeel van je relatie worden. Ik ben ervoor om je daar niet van af te wenden.” De staatssecretaris deed zijn uitspraken op de EO-Jongerendag, waar hij op uitnodiging van EO-directeur Arjan Lock te gast was. Daar was Hart van Homo’s aanwezig met een stand en werd hun website gelanceerd. Het thema dit jaar van de EO-Jongerendag is This is love

[Bron: COC NL, Reformatorisch Dagblad e.a. – Foto minister Bussemaker: Rijksoverheid.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!