Terug naar overzicht

Seksescheiding toiletten in Utrecht verleden tijd

Het stadhuis van Utrecht krijgt genderneutrale toiletten. Dat goede nieuws kwam donderdagavond uit de gemeenteraadsvergadering in Utrecht. De afschaffing van de seksegescheiden toiletten in het Utrechtse stadhuis is een primeur voor Nederlandse overheidsgebouwen. TNN en COC Nederland drongen bij gemeenteraadsleden aan op het besluit en roepen overheden en publieke instanties op om het goede voorbeeld van Utrecht te volgen.

“Trans personen kunnen na al die jaren de plas ophouden uitkijken naar een toekomst van ongestoord en veilig toiletbezoek. Voor de andere toiletbezoekers is het ook goed om te merken dat de buitenwereld net zo leeft als thuis: één wc voor iedereen,” reageert Corine van Dun, voorzitter TNN.

Nut en noodzaak
Twee weken geleden zette het D66-raadslid Anne Marijke Podt de toilettenkwestie op de Utrechtse raadsagenda. TNN en COC Nederland informeerden de Utrechtse raad voorafgaande aan de raadsvergadering over nut en noodzaak van genderneutrale toiletten.

Genderneutrale toiletten zijn volgens de belangenorganisaties in de eerste plaats  een positief signaal naar de 0,4%-2% van de Nederlandse bevolking die transgender is. Toiletten zijn er voor iedereen, ook voor hen. In de tweede plaats is seksescheiding op toiletten achterhaald. Het heeft zijn oorsprong in 19e-eeuwse ideeën over de vrouwelijke zedigheid die niet thuishoren in de 21e eeuw. Ten derde is Utrecht een stad die zich profileert als mensenrechtenstad. Een open en welkom karakter van openbare gebouwen laat zien dat elk mens telt.

New York
Met de genderneutrale toiletten op het stadhuis treedt Utrecht op bescheiden wijze in de voetsporen van de stad New York. Daar zette de burgemeester deze week zijn handtekening onder een door de citycouncil aangenomen richtlijn om éénpersoonstoiletruimtes in de gehele metropool genderneutraal te maken.

Op school
In 2014 voerden COC’s Gay-Straight Alliance Netwerk (GSA) en Transgender Netwerk Nederland (TNN) ook al actie voor genderneutrale toiletten op scholen. Aan die actie deden leerlingen op 100 middelbare scholen mee.