Terug naar overzicht

Christelijke homo-organisatie houdt subsidie


De subsidie voor de christelijke homo-organisatie Hart van Homo’s wordt niet stopgezet. Dat meldt minister Bussemaker in antwoord op Kamervragen van de VVD. Volgens de minister zou de organisatie niet aansturen op een leven van seksuele onthouding, zoals ze aanvankelijk vreesde. Het COC betreurt het besluit om de subsidie voort te zetten.

UPDATE: In de nacht van donderdag 7 juli besloot de Tweede Kamer dat de subsidie aan Hart van Homo’s alsnog moet worden ingetrokken. Alle partijen behalve CDA, ChristenUnie en SP stemden vóór het besluit. Minister Bussemaker gaf aan dat het lastig is om een eenmaal toegekende subsidie in te trekken. Ze informeert de Kamer binnenkort hoe ze dit besluit gaat uitvoeren.

 

Begin vorige maand was er van verschillende kanten kritiek op Hart van Homo’s. De organisatie zou er bij orthodox-christelijke homo’s op aandringen om celibatair te leven. Bussemaker zei daarop dat ze overwoog de subsidie van 45.000 euro per jaar in te trekken.

Bussemaker sprak onlangs met de organisatie en daaruit bleek volgens haar dat de zaak genuanceerder ligt. “Ze hebben mij helder gemaakt dat zij anderen die norm niet willen opleggen”, zegt ze in het Nederlands Dagblad. De bewindsvrouw vindt het cruciaal dat het thema homoseksualiteit in orthodox-christelijke kringen bespreekbaar wordt gemaakt.

Ook het COC vindt het belangrijk dat er steun is voor LHBT’s in orthodox-christelijke kringen, maar betreurt de keuze om Hart van Homo’s te financieren. Volgens het COC heeft de organisatie de schijn tegen. De website kan bij LHBT-jongeren nog steeds de indruk wekken dat Hart van Homo’s de norm van seksuele onthouding wil opleggen. Het COC roept de minister op om nauwgezet in de gaten te houden of de organisatie in praktijk niet toch bij LHBT’s aandringt op een celibatair leven.

De kwestie was ook onderwerp van het vragenuurtje in de Tweede Kamer op dinsdag 5 juli.