Terug naar overzicht

Arnhemse raad stemt voor genderneutrale toiletten

De gemeenteraad van Arnhem heeft de primeur als eerste te hebben gestemd over een motie voor genderneutrale toiletten in het lokale stadhuis. De motie die was ingebracht door het D66-raadslid Suzan Kemperman werd met een grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Arnhem is, na Utrecht, de tweede gemeente in Nederland waar genderneutrale toiletten op het stadhuis in praktijk worden gebracht. Eerder in juli was er in Utrecht geen stemming nodig over de daar ingebrachte motie, omdat het college van B&W al voor de stemming meedeelde de motie te gaan uitvoeren.

Transgender Netwerk Nederland (TNN) en COC Nederland schreven zowel aan Utrechtse als de Arnhemse raadsleden een brief om hen te overtuigen van het nut van genderneutrale toiletten. Op de avond van de stemming werd er nog ingesproken door een transgender jongen uit de regio.

Net als Utrecht zal ook in Arnhem onderzocht worden of en hoe in alle andere gemeentelijke panden genderneutrale toiletten ingevoerd gaan worden. TNN kijkt uit naar de uitkomst van dit onderzoek en hoopt dat nog veel gemeenten, organisaties en bedrijven het voorbeeld van Utrecht en Arnhem zullen volgen.

De opkomst van genderneutrale toiletten, hoe triviaal toiletbezoek misschien ook is, snijdt een belangrijk onderwerp aan. De seksescheiding van man en vrouw is een cultureel fenomeen dat geen ruimte laat voor transgender personen die zich man noch vrouw voelen of op een andere manier hun genderidentiteit beleven dan enkel mannelijk of vrouwelijk. Ook trans personen die aan een sociale transitie starten hebben juist in gescheiden toiletten veel stress wanneer ze niet door anderen worden gelezen als de man of vrouw die ze zijn.

[Bron: TNN]