Terug naar overzicht

Deelnemende status bij Raad van Europa voor Europees Forum Christelijke LHBT-groepen

Het Europees Forum van Christelijke LHBT-groepen heeft bij de Raad van Europa de deelnemende status gekregen. De organisatie is blij met deze formele erkenning, omdat daarmee de stem van christelijke LHBT’s binnen de Raad van Europa beter gehoord kan worden en de belangen van deze groep beter behartigd kunnen worden.

De Raad van Europa is een vooraanstaande mensenrechtenorganisatie. Alle 47 leden hebben het Europese Handvest voor de Rechten van de Mens (EHRM) ondertekent. Met de beslissing om het Europees Forum de deelnemende status te verlenen bevestigd de Raad van Europa dat luisteren naar minderheden cruciaal is als het gaat om het bevorderen van mensenrechten. Het Europees Forum behoort nu tot de iets meer dan 300 internationale non-gouvernementele organisaties (ingo’s) die deelnemende status hebben gekregen.

“Het Europees Forum is erg blij dat onze stem nu gehoord zal gaan worden als het gaat om kwesties op het snijvlak van geloof, godsdienst en mensenrechten van LHBT’s”, zegt co-voorzitter Wielie Elhorst. “Die specifieke stem was tot nu toe niet te horen bij de Raad van Europa. We denken dat onze inbreng van vitaal belang is, omdat veel mensen conflicten ervaren daar waar geloof en godsdienst botsen met seksuele gerichtheid en genderidentiteit.”

De conferentie van ingo’s bij de Raad van Europa bestaat uit drie thematische comité’s die zich richten op drie prioriteiten als het gaat om mensenrechten: democratie, sociale cohesie en globale uitdagingen en educatie en cultuur. “Het Europees Forum ziet er naar uit om op deze terreinen een bijdrage te leveren”, zegt Elhorst.

Europees Forum ChristelijkeLHBT-groepen

Het Europees Forum van Christelijke LHBT-groepen is een oecumenische vereniging van 50 Europese LHBT-groepen uit 20 landen. Het Europees Forum streeft naar gelijkberechtiging en inclusie van LHBT’s in christelijke kerkgenootschappen en naar het bevorderen van mensenrechten en godsdienstvrijheid voor LHBT’s.

[Bron: Europees Forum Christelijke LHBT-groepen – Foto Raad van Europa: CC-PPCOE]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!