Terug naar overzicht

Presentatie themanummer tijdschrift Religie & Samenleving

Zaterdag 5 november presenteert het tijdschrift Religie & Samenleving in samenwerking met het IHLIA het bijzondere themanummer ‘God, seks en politiek’.

Als godsdienst ter sprake komt, gaat het tegenwoordig al snel over (homo)seksualiteit – en omgekeerd: debatten over, bijvoorbeeld, homofobie komen onvermijdelijk uit op religie. Wat hebben deze twee met elkaar? En waarom hebben ze tegenwoordig zo’n prominente plaats in het politieke debat?

Dit is een van de centrale vragen in een lijvig themanummer ‘God, seks en politiek’ van het tijdschrift Religie & Samenleving, met een negental artikelen over weigerambtenaren, tienermoeders, een homo-Jezus en nog veel meer.

God, seks en politiek

god-seks-en-politiek-themanummer-religie-samenleving-november-2016De manier waarop godsdienst, seksualiteit en politiek met elkaar in verband worden gebracht blijkt in de loop van de tijd radicaal te zijn veranderd. Tot de jaren zestig had religie een vanzelfsprekende plaats in het openbare leven, terwijl er alleen in de privésfeer enige ruimte was voor seksualiteit. Vandaag lijkt weleens het omgekeerde het geval: het maatschappelijk bestaansrecht van religies wordt afhankelijk gemaakt van de mate waarin ze ruimte bieden aan ‘seksuele diversiteit’.

Onderwijs over seksuele diversiteit is verplicht in Nederland, maar Sam Meerhoff laat zien dat daar in de praktijk weinig van terecht komt: ondanks goede bedoelingen blijft het vaak één enkele les, waar LHBT-jongeren weinig aan hebben.

David Bos plaatst hedendaagse affaires in historisch perspectief. Zo laat hij zien dat in de jaren zestig en zeventig ‘homofielen’ en ‘buitenlanders’ vaak werden beschouwd als lotgenoten in plaats van als tegenstanders. Dat het beeld vanaf de jaren negentig radicaal veranderde is volgens hem onder meer te danken aan het tonele verschijnen van ‘de moslimhomo’.

Marco Derks analyseert de beeldvorming over een heel ander personage, dat van de ‘weigerambtenaar’. De politieke controverse over deze dwarsligger (die steevast wordt afgebeeld als een heteroseksuele, conservatief-christelijke man) laat vooral zien dat het huwelijk een symbolische lading heeft die wringt met de letter van de wet.

Jolanda van der Lee beschrijft hoe ruim een eeuw geleden homoseksualiteit, dat toen nog een nieuw begrip was, werd ingezet als retorisch wapen in politieke debatten.

Veel bijdragen aan God, seks en politiek gaan over homoseksualiteit en/of over islam: twee onderwerpen die in hedendaags Nederland steevast leiden tot politieke opwinding, zeker wanneer moslims hier te lande zich keren tegen homoseksualiteit.

Presentatie ‘God, seks en politiek’ – themanummer Religie & Samenleving

  • Datum: zaterdag 5 november – 16.00-17:30 uur
  • Locatie: IHLIA-plein (6de verdieping Centrale OBA), Oosterdokskade 143 te Amsterdam
  • Gratis toegang

[Bron/Illustratie: Religie & Samenleving/IHLIA]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!