Terug naar overzicht

COC: laat wettelijke discriminatiebescherming in stand

Laat de wettelijke bescherming tegen discriminatie in stand. Die oproep doet COC Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer spreekt op donderdag 15 december over een wetsvoorstel van Joram van Klaveren (VNL, voorheen PVV) dat de wettelijke discriminatiebescherming in Nederland ingrijpend beperkt.

Als het voorstel wordt aangenomen, zou groepsbelediging en aanzetten tot haat en discriminatie (art. 137 c-e van het Wetboek van Strafrecht) tegen LHBTI’s en andere groepen niet langer strafbaar zijn.

Verkeerd signaal

Volgens het COC is het wetsvoorstel het verkeerde signaal op het verkeerde moment. Deze tijd vraagt volgens het COC niet om minder, maar om méér en betere bescherming tegen discriminatie. Het COC wijst er op dat het aantal door de politie geregistreerde gevallen van LHBTI-discriminatie de laatste jaren toeneemt, van 428 in 2009 naar 1.574 in 2015.

Ook wijst het COC op de flyer met homofobe teksten die in oktober in Amsterdam West werd verspreid (zie foto) en op de zeer discriminerende teksten over LHBTI’s die in november geplaatst werden onder een bericht op de website Bladna.nl. Óf deze uitlatingen strafbaar zijn, bepaalt uiteindelijk de rechter. Maar áls ze strafbaar zijn, is dat hoogstwaarschijnlijk op grond van de wetsartikelen die nu dreigen te worden afgeschaft. Eerder werd bijvoorbeeld politicus Delano Felter op grond van deze artikelen veroordeeld vanwege voor LHBT’s discriminerende uitspraken.

Het COC wijst er in haar brief verder op dat het wetsvoorstel volgens de Raad van State in strijd is met Europese en internationale verdragen waarbij Nederland partij is, zoals Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie.

[Bron: COC NL – Illustratie: flyer met homofobe teksten]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!