Terug naar overzicht

Oproep aan EU: ‘Verbeter inzet rechten LHBTI’s in buitenlandbeleid’

ILGA-Europe en COC Nederland roepen de Europese Commissie op de inzet voor de rechten van LHBTI’s in het buitenlandbeleid te verbeteren. Die oproep is gebaseerd op de resultaten van een onderzoek van het COC naar de implementatie van de EU LHBTI-richtsnoeren, de Europese instructies aan alle ambassades en missies van de EU om werk te maken van de promotie van LHBTI-rechten.

ILGA-Europe en COC Nederland hebben met instemming kennis genomen van het deze week gepubliceerde Jaarrapport over Mensenrechten en Democratie in de Wereld van het Europees Parlement. Instemming is er vooral met de erkenning in het rapport van het belang dat gehecht moet worden aan de EU LHBTI-richtsnoeren. ILGA-Europe en COC Nederland steunen de oproep van het Europees Parlement aan de Europese Commissie om krachtig werk te maken van de implementatie van deze richtsnoeren.

De oproep van het Europees Parlement valt vrijwel samen met de publicatie van een onderzoek van het COC naar de implementatie van de EU LHBTI-richtsnoeren. Daarvoor is gebruik gemaakt van de ervaringen van 70 organisaties in meer dan 60 landen wereldwijd.

Conclusie van het onderzoek is dat de meeste EU-ambassades onvoldoende doen voor LHBTI’s. Sommige EU-ambassades maken gretig gebruik van de richtsnoeren, maar anderen doen dat helemaal niet. Tweederde van de onderzoeksrespondenten zijn van mening dat de EU daardoor belangrijke kansen mist om de rechten van LHBTI’s te verbeteren. Het onderzoek toont overtuigend aan dat er weliswaar voorbeelden zijn van goed gebruik van de EU LHBTI-richtsnoeren, maar dat er geen sprake is van gecoördineerd beleid en systematische implementatie.

alexander-hammelburg-coc-internationaal-beleidsmedewerkerHet onderzoek is mede opgesteld door COC’s internationaal beleidsmedewerker Alexander Hammelburg (zie foto).

“Ons onderzoek toont aan dat de richtsnoeren momenteel hapsnap worden toegepast door EU-delegaties en de ambassades van EU-lidstaten. Implementatie van de richtsnoeren hangt ook sterk af van de kennis en belangstelling van individuele ambassademedewerkers, terwijl het een vast onderdeel zou moeten zijn van het dagelijks contact met andere landen”, stelt Hammelburg vast. “Activisten verwachten dat de EU zich krachtiger inzet voor het beschermen van de rechten van LHBTI’s en beloften daarover nakomt. De volledige implementatie van de EU LHBTI-richtsnoeren is de enige manier om die verwachtingen in te lossen.”

[Bron: ILGA-Europe/COC NL – Foto Europese Commissie: CC-Sebastien Bertrand]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!