Terug naar overzicht

Schorerlezing 2017 over 'moderne uitsluiting'

Op dinsdag 10 januari 2017 vindt de jaarlijkse Schorerlezing plaats. Dit jaar geven sociaalwetenschapper Laurens Buijs (UvA) en Movisie-onderzoeker Hanneke Felten samen de lezing over hoe we ‘moderne uitsluiting’ kunnen bestrijden.

Er zijn in Nederland nog wel een paar echte homo/transfoben, maar meestal hebben we te maken met schijntolerantie: men zegt met seksuele gerichtheid of genderidentiteit geen moeite mee te hebben, maar het moet niet te dichtbij komen. Praten over seksuele en genderdiversiteit stuit op structurele desinteresse. En organisaties zeggen dat het bij hen niet speelt, dat er geen vraag is, dat het niet (nooit) urgent is, en dat als ze het wel aan de orde zouden stellen, het teveel problemen zou veroorzaken. Dat noemen we ‘moderne homo/transfobie’. Hoe gaan we daarmee om? Daar gaat de Schorerlezing van dit jaar over.

Micro-uitsluiting

schorerlezing-2017-laurens-buijsLaurens Buijs betoogt dat Nederlanders een positief beeld hebben over de stand van zaken rond de emancipatie van seksuele en genderdiversiteit. Velen denken dat die emancipatie zo ongeveer voltooid is. Maar recent onderzoek laat zien dat moderne uitsluiting aan de orde van de dag is. Op scholen heeft dat allerlei consequenties. Buijs gaat in op hoe naast de ‘ouderwetse’ vormen van discriminatie, micro-uitsluiting plaatsvindt door uiteenlopende vormen van nieuwe normering, disciplinering en stigmatisering.

Wat werkt?

schorerlezing-2017-hanneke-feltenHanneke Felten gaat in op wat we kunnen doen aan zowel de moderne uitsluiting als aan de al langer bekende vormen van discriminatie en uitsluiting van LHBT’s. Hoewel Nederland actief is bij de bestrijding van de negativiteit ten aanzien van homoseksuelen – en soms ook al ten aanzien van transgenders en biseksuelen – is weinig bekend of onze methoden om homo- en transfobie te bestrijden werken of niet. Sommige methoden lijken zelfs contraproductief te kunnen werken. Felten legt tijdens de Schorerlezing uit wat we inmiddels wel en niet weten over wat werkt en waarom we juist nu kwaliteitseisen moeten gaan stellen aan de LHBT-emancipatie.

SCHORERLEZING 2017 door Laurens Buijs en Hanneke Felten

Datum: dinsdag 10 januari 2017 – aanvang: 15.30 uur
Locatie: Hogeschool Leiden – Zernikedreef 11 te Leiden

Entree is gratis – maar aanmelden is wel nodig en kan HIER.

Deze lezing wordt georganiseerd door EduDivers en Schorer en is een voortzetting van de Riek Stienstralezing. Jacob Schorer  was in 1912 de oprichter van de eerste Nederlandse homo-emancipatieorganisatie, het Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee (NWHK), waarmee hij tot 1940 streed tegen discriminatie op grond van seksuele gerichtheid, die met name tot uiting kwam in artikel 248-bis van het Wetboek van Strafrecht. Het COC geldt als de erfopvolger van het NWHK en stond in 1967 aan de basis van de oprichting van de Schorerstichting, ‘s werelds eerste consultatiebureau voor LHBT-gezondheidszorg. Riek Stienstra was jarenlang directeur van deze stichting.

[Bron: EduDivers]