Terug naar overzicht

Kamer krijgt petitie voor betere transgenderzorg

Dinsdag 21 februari overhandigt Principle 17 het rapport ‘Transgenderzorg in Nederland’ en een verzoekschrift met knelpunten en aanbevelingen aan de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer in Den Haag. COC Nederland is één van de partijen namens welke de petitie wordt ingediend.

De afvaardiging van Principle 17 zal, samen met vertegenwoordigers van Transgender Netwerk Nederland en Vereniging Genderdiversiteit, een verzoekschrift overhandigen. In deze brief staan de knelpunten in de transgenderzorg puntsgewijs beschreven, samen met concrete aanbevelingen die deze knelpunten kunnen oplossen. Effectief, vlot en structureel.

Ook krijgen de leden van de Vaste commissie van VWS het rapport Transgenderzorg in Nederland overhandigd, samen met de (voorlopige) handtekeningen van de online petitie Uitbreiding in plaats van inkrimping transgenderzorg.

Rapport

Principle 17 maakt zich al langer grote zorgen over de misstanden in de transgenderzorg, zoals de verplichte psychologische consulten, het ontbreken van zorg-op-maat en de structureel lange wachtlijsten bij de genderteams. Daarom heeft het collectief in 2016 een onderzoek laten uitvoeren door een wetenschapper van de UvA. Het rapport beschrijft de schrijnende uitkomsten van dit onderzoek.

Online-petitie

De online-petitie is een logisch vervolg op het rapport en de recente ontwikkelingen, zoals het sluiten van Curium-LUMC voor nieuwe transgender jongeren en het stoppen van Dr. Kanhai in Alkmaar. Sinds de start -twee weken geleden- hebben ruim 1.350 mensen deze petitie al ondertekend. Ondertekenen kan ook anoniem.

De petitie kan HIER nog steeds getekend worden!

principle-17-logo-kleinPrinciple 17

Principle 17 is een collectief van activisten uit Nederland dat zich inzet voor trans*zorg op maat. Zorg indien je die nodig hebt, wanneer je die nodig hebt, zoals je die nodig hebt. Het collectief noemt zich naar Yogyakarta Beginsel 17.

[Bron: Principle 17 – Foto van TNN-P17 – aanbieding verzoekschrift door Vreer Verkerke aan CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg, ondervoorzitter Vaste Commissie VWS]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!