Terug naar overzicht

Christelijke LHBT's betreuren besluit CGK

Vijf christelijke LHBT-organisaties betreuren de beslissing van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) om alle revisieverzoeken bij haar eerdere visiedocument uit 2012 over homoseksualiteit naast zich neer te leggen. De CGK bevestigen nogmaals dat homoseksualiteit een zonde moet worden genoemd. LKP, CHJC, ContrariO, Netwerk Mirre en HolyFemales.nl (verenigd in de LCC Plus-organisatie) moeten daarom met spijt vaststellen dat deze kerk voor lesbiennes en homo’s een onveilige en uitsluitende geloofsgemeenschap blijft.

Revisieverzoeken afgewezen

Vijftien plaatselijke gemeenten (kerken) van de CGK dienden na het akkoord over het visiedocument van de synode (landelijke vergadering) in 2012 verzoeken tot revisie in. Het verbaast de LCC Plus-organisaties dat alle revisieverzoeken zijn afgewezen. De CGK-synode houdt vast aan aloude inzichten, zowel met het oog op de Bijbel als bij de veronderstelde herkomst van homoseksualiteit. De LCC Plus-organisaties zijn van mening dat alle onderzoek naar de betekenis van de teksten in de Bijbel die over homoseksualiteit zouden gaan, tenminste tot het standpunt zou moeten leiden dat er geen heldere conclusies kunnen worden getrokken en dat lesbische zusters en homoseksuele broeders in de kerk derhalve minimaal het voordeel van de twijfel zou moeten worden gegund. Hetzelfde geldt voor de bewering dat wetenschappelijk bewijs voor een aangeboren afwijkende seksuele oriëntatie onvoldoende overtuigd, aldus de CGK. Het overweldigend wetenschappelijk bewijs van de afgelopen vijftig jaar dat homoseksualiteit geen ziekte is of een psychologische afwijking, had de synode tenminste barmhartig moeten stemmen over lesbische zusters en homoseksuele broeders in deze kerk.

Een onveilige en uitsluitende kerk

De LCC Plus-organisaties stellen vast dat de CGK de onveiligheid en uitsluiting in hun geloofsgemeenschap voor haar lesbische zusters en homoseksuele broeders handhaaft, omdat hen niet wordt toegestaan een gelijkwaardige plek in te nemen in de lokale gemeenten van deze kerk. De LCC Plus-organisaties hebben grote zorgen over wat dit doet met het sociale, geestelijke en lichamelijke welzijn van (met name jongere) lesbiennes en homo’s in de CGK, nu deze kerk er in blijft volharden hen te weigeren van deelname aan het Heilig Avondmaal. De boodschap die hiermee wordt afgegeven is uitsluitend en daarmee ook beschadigend.

Gesprek

De LCC Plus-organisaties zijn verheugd dat enkele plaatselijke gemeenten er blijk van geven grote moeite te hebben met de uitspraken van de CGK-synode. De LCC Plus-organisaties moedigen deze gemeentes en de synode aan het gesprek met elkaar en met andere gemeenten te blijven zoeken. De LCC Plus-organisaties bieden van harte hun ondersteuning aan bij deze gesprekken. De LCC Plus-organisaties voelen zich sterk betrokken bij de situatie, aangezien vele leden van de partnerorganisaties lid zijn van de CGK.

Oproep

De LCC Plus-organisaties roepen de CGK-synode op het visiedocument uit 2012 alsnog in te trekken en lesbische zusters en homoseksuele broeders te erkennen als gelijkwaardige gemeenteleden. De LCC Plus-organisaties vragen de CGK met klem de voor homo’s en lesbiennes geblokkeerde toegang tot het Heilig Avondmaal op te heffen en hen in de Naam van Jezus Christus zelf te nodigen.

LCC Plus organisaties

LKP, CHJC, ContrariO, Netwerk Mirre en HolyFemales.nl vormen samen de LCC Plus organisaties. Deze organisaties werken samen in projecten die de sociale acceptatie van LHBTs in christelijke kring wil bevorderen.

[Bron: LCC Plus – Illustratie: CGK-logo]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!