Terug naar overzicht

Conferentie Empowerment Bi-culturele LHBT’s

Tijdens de conferentie Empowerment Bi-culturele LHBT’s op 7 april in Amersfoort krijg je aan de hand van goede voorbeelden, het antwoord op vragen als wat hebben bi-culturele LHBT’s nodig, wat is de invloed van religie en cultuur en hoe organiseer je goede zorg en ondersteuning op lokaal niveau voor bi-culturele LHBT’s?

Bi-culturele LHBT’s vormen een diverse en nog altijd vrij onzichtbare groep. Tegelijkertijd kunnen ze te maken krijgen met verschillende vormen van weerstand en zijn ze kwetsbaar op uiteenlopende levensgebieden. Uitkomen voor hun gevoelens is niet altijd makkelijk, zeker niet wanneer hun omgeving die niet accepteert. Hoe kunnen gemeenten, sociale professionals en belangenorganisaties hen de juiste ondersteuning bieden?

Daarom draait het in de paneldiscussies en workshops tijdens de conferentie Empowerment Bi-culturele LHBT’s – zie HIER voor het uitgebreide programma. Daaraan wordt meegewerkt door o.a. medewerkers van het COC, Maruf, Movisie en Rutgers.

Tijdens de conferentie is er de première van de film ‘Uit de kast komen is niet altijd een optie…’.

De afsluiting wordt verzorgd door zangeres Shary An – ambassadeur van Respect2Love.

Voor wie? – voor sociale professionals, hulpverleners,  zelforganisaties, ervaringsdeskundigen en gemeentelijke beleidsmakers.

Plaats en tijd – de conferentie vindt plaats in Amersfoort op 7 april 2017 van 9.00-17.00 uur. Locatie: De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2 te Amersfoort. De toegang is gratis.

Inschrijving – zie HIER voor aanmelding en schrijf je snel in want vol = vol!

coming-in-logo-klein

Deze conferentie wordt georganiseerd vanuit Coming In en het project van de vier grote steden (G4) gericht op sociale acceptatie van LHBT in etnische gemeenschappen. Coming In en het G4-project hebben tot doel deskundigheid en lokaal beleid te bevorderen en bi-culturele LHBT te ondersteunen bij het accepteren van en invulling geven aan hun seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit. Deze projecten worden gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

[Bron: Movisie – Foto BeyonG Veldkamp/COC’s Trans United]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!