Terug naar overzicht

COC stuurt brief aan informateur Schippers

COC Nederland heeft een brief gestuurd aan informateur Edith Schippers en de onderhandelaars van VVD, CDA, GroenLinks en D66. Daarin dringt het COC aan op een passage in het regeerakkoord over emancipatie van lesbiennes, homo’s, bi’s, trans- en interseksepersonen (LHBTI’s).

Het COC schrijft dat het van groot belang is dat ook het volgende kabinet werk maakt van LHBTI-acceptatie. Daarbij verwijst de organisatie onder meer naar het mannenpaar dat in Arnhem werd afgetuigd toen ze hand in hand liepen en naar de vele andere gevallen van geweld tegen LHBTI’s.

Het COC bepleit dat de aanpak van anti-LHBTI geweld een prioriteit wordt van het nieuwe kabinet. Om geweld te voorkómen moeten scholen volgens het COC meer doen aan LHBTI-acceptatie en moet het onderwerp verplicht worden op docentenacademies en mbo scholen. Om daders aan te pakken moet het wettelijk strafmaximum bij discriminerend geweld worden verhoogd en moet er op politieacademies meer aandacht komen voor discriminatiebestrijding.

Het COC vraagt Schippers en de onderhandelende partijen ook om de maatregelen uit COC’s Regenboog Stembusakkoord op te nemen in het regeerakkoord. Het gaat dan onder meer om het voeren van een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid, maatregelen om LHBTI-acceptatie op school te verbeteren, behoud van het strafrechtelijke discriminatieverbod, een wettelijk verbod op trans- en intersekse discriminatie en een expliciet verbod op LHBTI-discriminatie in artikel 1 van de Grondwet.

Alle partijen die momenteel onderhandelen over een nieuw kabinet, hebben voor de verkiezingen toegezegd dat ze een passage over LHBTI-emancipatie zullen opnemen in het regeerakkoord. VVD, D66 en GroenLinks tekenden op 7 maart jl. COC’s Regenboog Stembusakkoord; het CDA gaf aan de meeste maatregelen uit dit akkoord te steunen. Overigens tekenden ook PvdA, SP, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Artikel 1 het Regenboogakkoord.

Het COC bepleit in de brief aan de informateur verder dat het nieuwe kabinet LHBTI-acceptatie bevordert in biculturele en religieuze kringen, in de zorg, de sport, op de werkvloer, op lokaal niveau en in het asielbeleid.

[Bron: COC NL – Foto Khadija Arib en Edith Schippers: Tweedekamer.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!