Terug naar overzicht

Jubileumdienst Evangelische Roze Vieringen

Zondag 30 april wordt in een speciale jubileumdienst in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam het 25-jarig bestaan van de Evangelische Roze Vieringen (ERV) herdacht en gevierd. Deze maand is het namelijk 25 jaar geleden dat in Amsterdam de eerste evangelische roze viering werd gehouden. De jubileumviering begint om 15.00 uur en na afloop is er in de tuinzaal van de Keizersgrachtkerk een informele receptie.

25 jaar geleden zag de Amsterdammer Cees Meynen de volgende advertentie in dagblad Trouw van de Rotterdammer Hans Zellenrath: “Welke (volle) evangelie- of pinkstergemeente durft zonder voorwaarde vooraf mij als homoseksueel te aanvaarden?” De (volle) evangelie- en pinkstergemeenten reageerden niet. Wie wel reageerden waren Cees Meynen en anderen. De behoefte om ook als LHBTI’s het geloof te kunnen vieren was zo groot dat men van start ging met het organiseren van maandelijkse vieringen.

UPDATE – voor zijn inzet voor o.a. de ERV en christelijke LHBTI’s kreeg Cees Meynen tijdens de receptie na afloop van de jubileumdienst de Andreaspenning van de stad Amsterdam uitgereikt uit handen van loco-burgemeester Abdeluheb Choho.

De bezoekers van de ERV – inmiddels elke maand tussen de 120 en 150 – komen uit geheel Nederland en zijn een bonte verzameling van christenen met een uiteenlopende achtergrond. Van oudgereformeerd tot evangelisch, van PKN tot Katholiek. Veel van de bezoekers zijn teleurgesteld door de ervaringen die zij hebben in vroegere kerkelijke omgeving waar voor hen geen plaats meer was vanwege hun andere beleving van de menselijke liefde. Weer anderen combineren het maandelijkse bezoek aan de ERV met een actief kerkelijk leven in eigen omgeving.

De jubileumviering op zondag 30 april heeft als thema ‘Gezien en geraakt’, de lezing komt uit Lucas 19:1-10, het verhaal van Zachaüs. Aan de viering zelf wordt medewerking verleend door Erik van der Waal (algehele leiding), Jochem Stuiver (PKN predikant uit Maarssen), Elise Mannah (zang), Henk Doest (piano), Ennio Drost (dans), David Wildschut (saxofoon/akoestisch gitaar) en Peter Doest (percussie). De jubileumviering begint om 15.00 uur en na afloop is er in de tuinzaal van de Keizersgrachtkerk een informele receptie.

[Bron/Illustraties: ERV]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!