Terug naar overzicht

Nederland krijgt aanbevelingen van VN over LHBTI-mensenrechten

Nederland kreeg op woensdag 10 mei een reeks aanbevelingen van leden van de Verenigde Naties ter verdere verbetering van LHBTI-mensenrechten in ons land. Dat gebeurde tijdens de Universal Periodic Review (UPR), de ‘mensenrechtentoets’ waar VN-lidstaten elke vier jaar aan worden onderworpen. De aanbevelingen hebben onder meer betrekking op veiligheid, onderwijs en de arbeidsmarkt, met bijzondere aandacht voor trans- en intersekse personen.

De aanbevelingen zijn afkomstig van Australië, België, Frankrijk, Ierland, Israël, Slovenië en Zweden. Die landen gaven gehoor aan suggesties van COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland (TNN) en Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID). De drie organisaties stuurden de Mensenrechtenraad in 2016 een rapport over de situatie van LHBTI’s in Nederland en spraken met tal van leden van de VN-Mensenrechtenraad.

Veel aandacht voor intersekse- en transpersonen

Nederland kreeg niet eerder zoveel aanbevelingen over de mensenrechten van trans en intersekse personen. Zo riep Australië ons land op om mensen met een intersekseconditie beter tegen discriminatie te beschermen. Ierland en Israël willen – net als COC, TNN en NNID – dat Nederland wijziging van de officiële geslachtsregistratie eenvoudiger maakt voor trans en intersekse personen.

Momenteel kunnen trans personen hun geslachtsregistratie alleen wijzigen als ze ouder zijn dan 16 jaar en beschikken over een deskundigenverklaring, intersekse personen hebben een doktersverklaring een rechterlijk oordeel nodig.

Pak anti-LHBTI geweld aan

Ierland, Zweden en Israël roepen Nederland op om geweld tegen LHBTI’s beter aan te pakken. Zweden stelt voor dat ons land een nationaal actieplan tegen discriminatie en geweld opstelt, inclusief indicatoren voor succes. Israël suggereert betere training voor politie en Openbaar Ministerie. Dat komt overeen met aanbevelingen van COC, TNN en NNID.

In Nederland krijgen ongeveer zeven op de tien LHBTI’s te maken met fysiek of verbaal geweld wegens hun identiteit. Er worden relatief weinig daders voor LHBTI-discriminatie vervolgd.

Werk aan LHBTI-acceptatie in het onderwijs

België en Slovenië raden Nederland aan om nog meer werk te maken van LHBTI-acceptatie in het onderwijs. Slovenië stelt voor dat er op docentenacademies aandacht komt voor dit onderwerp.

Uit een onderzoek van de Onderwijsinspectie bleek in 2016 dat veel Nederlandse scholen wel proberen om LHBTI-acceptatie te bevorderen, maar dat de kwaliteit van de lessen veel te wensen overlaat. Ook COC, TNN en NNID pleiten daarom voor aandacht voor LHBTI-acceptatie op docentenacademies.

Ook veel lof voor Nederland

Nederland kreeg van veel leden van de VN-Mensenrechtenraad ook complimenten voor de sterke inzet voor mensenrechten in de wereld, en specifiek voor LHBTI-mensenrechten. Nederland lanceerde in 2016 met Uruguay de Equal Rights Coalition. De deelnemende landen zetten zich samen in voor gelijke rechten voor lesbiennes, homo’s, bi’s, trans- en intersekse personen in de hele wereld. De Equal Rights Coalition veroordeelde onlangs de vervolging van LHBTI’s in Tsjetsjenië.

Nederland en andere VN-leden worden elke vier jaar onderworpen aan een de UPR-mensenrechtentoets. Aanbevelingen van andere landen worden door Nederland vaak overgenomen. De Nederlandse regering reageert binnenkort op de suggesties van de Mensenrechtenraad.

[Bron: COC NL – Foto VN-Mensenrechtenraad: COC NL – Nori Spauwen]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!