Terug naar overzicht

Zeer betreurenswaardig: Bisschop De Korte annuleert Roze viering in Sint-Jan

Het Roze Zaterdag-bestuur is vandaag door bisschop Gerard de Korte geïnformeerd dat de oecumenische gebedsviering op Roze Zaterdag 24 juni a.s. niet langer in de Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch kan plaatsvinden. De Korte zou aan het eind van de viering een zegen uitspreken, maar ook dat is nu van de baan. COC Nederland en LKP betreuren het de bisschop zijn eerdere toestemming heeft ingetrokken vanwege de sterk conservatieve krachten in zijn bisdom.

Open zenuw

Tegen de Roze viering in de Sint-Jan en de bisschoppelijke zegen kwam verzet van priesters en gelovigen – prominent en publiekelijk van priester Antoine Bodar en pastoor Cor Mennen. Met een pastorale brief heeft De Korte getracht het tumult tot bedaren te brengen, maar in een tweede brief moet hij nu erkennen dat dit niet gelukt is. De bisschop beseft dat hij mensen teleurstelt, maar ‘omwille van de eenheid binnen het bisdom meen ik niet anders te kunnen’.

“Het heeft iets van een gevoel van falen”, zegt De Korte in een toelichting. “Dat het mij niet lukt om datgene waar ik voor sta goed voor het voetlicht te brengen. Mijn genuanceerde leerstellige en pastorale brief is bij velen niet geland. Homoseksualiteit blijft binnen onze Kerk een open zenuw.”

Kerkdeur voorlopig weer in het slot

COC Nederland en de LKP – de koepelorganisatie van christelijke LHBTI’s – betreuren het dat bisschop De Korte de orthodoxie van de leer verkozen heeft boven een barmhartige houding ten opzichte van LHBTI’s. De bisschop had juist daadkrachtig achter plebaan Geertjan van Rossem van de Sint-Jan moeten blijven staan.

“Bisschop De Korte kiest de kant van de conservatieve krachten en daarmee verspeelt hij zijn krediet bij christelijke LHBTI’s en hun bondgenoten in het bisdom”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “De Roze viering in de Sint-Jan past heel goed in de pastorale ruimte die paus Franciscus aan bisschoppen biedt. De Korte wilde duidelijk maken dat LHBTI’s welkom zijn in de kerk, maar met dit besluit gooit hij de kerkdeur voorlopig weer in het slot en dat betreuren we zeer.”

Kerk kiest voor verdeeldheid

“Een gouden kans wordt hiermee gemist om de kerkgemeenschap als een geheel te verbinden”, vindt Roze Zaterdag-voorzitter Joke van der Beek. “Grote groepen gelovigen worden hiermee in de kou gezet en buitengesloten door een behoudend gedeelte van de rooms-katholieke kerk. Hiermee kiest de kerk voor verdeeldheid.”

Van der Beek waardeert het zeer dat de dominee van de Grote Kerk, Erica Scheenstra, onmiddellijk haar kerk beschikbaar heeft gesteld om de oecumenische gebedsdienst plaats te laten hebben. De voorbereidingsgroep gaat dan ook gewoon door, inclusief plebaan Geertjan van Rossem van de Sint-Jan. De Grote Kerk is ook in het centrum van ‘s-Hertogenbosch, zo’n 200 meter van de Sint-Janskathedraal.

Erica Scheenstra: “Als voorzitter van het Beraad van Kerken vind ik het teleurstellend dat bisschop De Korte deze beslissing heeft genomen. We waren zo blij met de uitgestoken hand die we hebben ervaren in de toezegging dat we in de Sint-Jan samen de viering op Roze Zaterdag konden gaan houden. Dat neemt niet weg dat we, als voorbereiders en voorgangers van de oecumenische gebedsviering staan achter onze overtuiging dat er op een Roze Zaterdag een viering hoort te zijn waarin iedereen welkom is, en dat we ons allen geliefd mogen weten door God, die ons allen kent.”

Uitgestoken hand

De aangekondigde viering in de Sint Jan en De Korte’s aanwezigheid bij die viering werd door vele christelijke LHBTI’s gezien als een uitgestoken hand. “Die is er nog steeds”, zegt De Korte. “Maar op een andere manier misschien. In kleinschalige gesprekken, lezingen, we moeten maar kijken wat mogelijk is. Maar ik zie ook dat een aantal homoseksuele katholieken zal zeggen: dan hoeft het van mij niet meer.” De oproep van De Korte om hierover zeker de dialoog aan te willen blijven gaan, wordt door het LKP van belang geacht en onderstreept; ondanks de gevoelens van teleurstelling.

Het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP) noemt het feit dat bisschop De Korte het gesprek wil blijven zoeken met de LHBTI-gemeenschap ‘het enige positieve dat we kunnen ontdekken’. De terugtrekking van de aanvankelijke toestemming voor de gebedsdienst in de Sint-Jan is volgens het WKHP ‘een gebaar om schijnbare eenheid te bewaren, maar in werkelijkheid wordt ze erdoor ondermijnd’. “Wat De Korte zich niet realiseert is dat de LHBTI-gemeenschap, de rooms katholieken onder hen, deel uitmaken van die geloofsgemeenschap, waarvoor hij opkomt”, zegt WKHP-woordvoerder Theo Koster. “Niet alleen hen, maar ook hun ouders en familie, worden in de steek gelaten, alsof zij geen zusters en broeders zijn. Een uitgestoken hand die zegen belooft terugtrekken, verandert die zegen in een klap in het gezicht. Hoe onbedoeld ook door deze goedwillende bisschop.”

[Bron: COC, LKP, Stichting Roze Zaterdag 2017 – Foto bisschop De Korte: CC-Sjauker]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!