Terug naar overzicht

COC versterkt samenwerking met interseksebeweging

Het COC gaat de samenwerking met de interseksebeweging versterken. Dat besloot de Algemene Vergadering van lidverenigingen van het COC op zaterdag 24 juni in Den Bosch. Het besluit kwam tot stand in overleg met het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID).

COC en NNID slaan de handen ineen om sociale acceptatie van mensen met een intersekseconditie te bevorderen en wetgeving te verbeteren.

Zo pleiten COC en NNID samen voor een wettelijk verbod op discriminatie wegens geslachtskenmerken. Ook willen de organisaties dat intersekse personen hun geslachtsregistratie eenvoudiger kunnen wijzigen, net zoals bij transpersonen: zonder doksterverklaring en zonder rechterlijke beslissing.

COC en NNID gaan zich inzetten voor een intersekse-inclusief emancipatiebeleid, gericht op het bestrijden van vooroordelen en onwetendheid. Ook dient de kennis van (medische) professionals over intersekse te worden versterkt en moet onnodig medisch handelen worden bestreden.

Het COC integreert de emancipatie van interseksepersonen en het bestrijden van discriminatie wegens geslachtskenmerken verder in haar reguliere activiteiten. Dat geldt bijvoorbeeld voor voorlichting op school, activiteiten voor jongeren (Jong & Out, GSA’s op school) en voor het behartigen van LHBTI-mensenrechten bij organisaties als de Verenigde Naties.

De twintig lidverenigingen van het COC besloten unaniem tot aanpassing van het COC-mandaat tijdens de Algemene Vergadering van lidverenigingen op zaterdag 24 juni in Den Bosch. Het COC gebruikt voortaan de afkorting LHBTI, voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen. In veel andere landen worden al afkortingen met de I van intersekse gebruikt.

Om meer recht te doen aan het spectrum van identiteiten in haar achterban en de samenleving, paste het COC zaterdag de formulering van haar doelstelling ook op andere punten aan. De organisatie streeft nu officieel naar gelijkheid en emancipatie ongeacht ‘seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken’. Die statutaire formulering doet, behalve aan intersekse personen, ook meer recht aan bijvoorbeeld gender non-binairen (mensen die zich niet (uitsluitend) als vrouw of man indentificeren) en panseksuelen (mensen die zich aangetrokken voelen tot alle genderidentiteiten en biologische geslachten).

COC-voorzitter Tanja Ineke is heel gelukkig met de statutenwijziging. “Het onderstreept de inclusiviteit van onze organisatie en past goed bij het streven om het verband tussen knellende gendernormen en discriminatie op grond van seksuele oriëntatie aan de kaak te stellen.”

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) concludeerde in 2013 dat de afwijzing van gender non-conform gedrag een van de wortels is van de afwijzing van homoseksualiteit.

Intersekse personen worden geboren met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van man en vrouw. De groep krijgt te maken met ongemak, onwetendheid en onbegrip en ondervindt problemen in opleiding, werk en vrije tijd. Dat blijkt onder meer uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Medische professionals hebben vaak weinig kennis en sensitiviteit op het gebied van intersekse en er is sprake van onnodig en schadelijk medisch ingrijpen bij kinderen met ambigue geslachtskenmerken. Naar schatting van het SCP zijn er in Nederland ongeveer 85.000 mensen met een intersekseconditie.

[Bron: COC NL – Illustratie: SCP-rapport]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!