Terug naar overzicht

Mooi gebaar: gemeente Amsterdam gaat geslachtsneutraler communiceren

De gemeente Amsterdam gaat geslachtsneutraler communiceren. Aanspreekvormen als ‘dames en heren’ en ‘geachte heer/mevrouw’ worden waar mogelijk vervangen. COC Nederland vindt het een mooi gebaar.

“Het is een kleine moeite, niemand heeft er last van en je doet mensen die zich niet thuis voelen in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’ er een groot plezier mee”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. “Zo voelt uiteindelijk iedereen zich welkom en aangesproken door de gemeente, en dat is wat telt.”

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer één op de twintig Nederlanders (4 procent) zich niet thuis voelt in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’. Ook mensen die niet tot deze groep behoren, ervaren het onderscheid tussen man en vrouw op formulieren, brieven en elders vaak als overbodig, storend en achterhaald.

Om als stad inclusief te zijn, stelde Amsterdam een folder met Regenboogtaaltips op voor haar medewerkers. Daarin wordt voorgesteld om toespraken niet meer te beginnen met ‘dames en heren’ en brieven niet meer met ’geachte heer/mevrouw’. Ambtenaren en bestuurders wordt gevraagd het voortaan te hebben over ’Beste mensen’, ’Geachte aanwezigen’, ’Beste Amsterdammers’ of bijvoorbeeld ’Geachte bewoner van de Spaarndammerbuurt’.

Amsterdam volgt hiermee het voorbeeld van de Londense metro waar ‘Ladies and Gentlemen’ onlangs werd vervangen door ‘Hello everyone’. Bij het vervoerbedrijf in de Britse hoofdstad vinden ze ‘Ladies and Gentlemen’ weliswaar beleefd, maar uit de tijd. ‘Good morning everyone’ past dan beter. Het COC reageerde positief op dat nieuws in het televisieprogramma EditieNL.

[Bron/Foto: COC NL]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!