Terug naar overzicht

Eerste brochure Transgender, geloof en kerk

Zondag 6 augustus wordt in de Amsterdamse Keizersgrachtkerk de brochure ‘Transgender, geloof en kerk’ gepresenteerd. De aanbieding is om 14.00 uur in aansluiting aan de eerste Trans Pride Kerkdienst, die om 12.00 uur begint.

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor transgenders: mensen die zich niet kunnen verenigen met het geslacht waarin ze geboren zijn. Voor kerken en andere christelijke geloofsgemeenschappen was hierover weinig informatie voor handen. De brochure ‘Transgender, geloof en kerk’ is een eerste aanzet tot het wegnemen van dit gebrek aan kennis.

Protestantse Theologische Universiteit

De brochure is een uitgave van de Protestantse Theologische Universiteit. Prof.dr. Heleen Zorgdrager maakt deel uit van de onderzoeksgroep ‘Transgenders’, die al langere tijd bezig is met vragen rond ‘genderidentiteit, kerk en geloof’.

Professor Zorgdrager: “Ik vind het belangrijk dat er binnen kerken toegankelijke informatie is om de vreemdheid en het onbegrip rond transgender-zijn weg te nemen. Allereerst als steun in de rug voor de mensen zelf, maar ook omdat ze de gemeenschap zoveel te bieden hebben. De kerk doet zichzelf tekort als ze al dat licht onder de korenmaat laat.”

Informatie voor de kerken

De brochure is vooral bedoeld als informatiebron voor kerken en andere christelijke geloofsgemeenschappen. Begrippen worden uitgelegd en er wordt een indruk gegeven van wat men meemaakt bij de ontdekking van genderdysforie. Inzicht in dit proces kan kerken helpen transgenders op een juiste manier te bejegenen en op te vangen. Transgenders zijn gebaat bij meer zichtbaarheid. Hier draagt de brochure eveneens aan bij.

U kunt de brochure HIER downloaden. U bent vrij om hem te verspreiden, in print te vermenigvuldigen  of op eigen website van uw kerk of organisatie te plaatsen.

Presentatie en overhandiging

Op zondag 6 augustus 2017 zal de brochure kort worden toegelicht door Heleen Zorgdrager. Daarna wordt deze overhandigd aan Corine van Dun, voorzitter van Transgender Netwerk Nederland, Eveline van den Boom, voorzitter van Transvisie, en aan ds. Henk Meulink, voorzitter van de Raad van Kerken Amsterdam, die een korte reactie zullen geven.

De overhandiging in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam vindt plaats om 14.00 uur, na de eerste Trans Pride Kerkdienst die om 12.00 uur begint.

[Bron: LKP – Foto brochure: Heleen Zorgdrager – Foto Heleen Zorgdrager: PThU]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!