Terug naar overzicht

COC wil actie tegen vervolging LHBTI’s in Azerbeidzjan

Het COC roept de Nederlandse regering en internationale instanties op om zich in te zetten voor een einde aan de LHBTI-vervolging in Azerbeidzjan. Bij razzia’s tegen de LHBTI-gemeenschap in het Oost-Europese land zouden de afgelopen weken zeker vijftig mensen gevangen zijn gezet.

Samen met ILGA-Europe roept COC Nederland de Europese Unie, de OVSE en de VN op om actie te ondernemen tegen Azerbeidzjan. Het COC heeft minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) gevraagd om daarbij het initiatief te nemen. Ook vraagt het COC staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) om het voor LHBTI’s uit Azerbeidzjan eenvoudig te maken om in Nederland asiel te krijgen.

D66-Europarlementsleden Sophie in ‘t Veld en Marietje Schaaken hebben over de vervolging van LHBTI’s in Azerbeidzjan schriftelijke vragen gesteld aan EU-Buitenlandvertegenwoordiger Federica Mogherini.

UPDATE: Op 3 oktober maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken van Azerbeidzjan bekend dat alle arrestanten zijn vrijgelaten. De vrijlating volgt op protest van tal van mensenrechtenorganisaties – waaronder het COC – en van diverse buitenlandse overheden. Het is niet duidelijk of de arrestanten later alsnog zullen worden vervolgd. Ook is er geen reden om aan te nemen dat het offensief van de regering van Azerbeidzjan tegen de LHBTI-gemeenschap hiermee ten einde is.

Met razzia’s worden (veronderstelde) LHBTI’s in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe de laatste weken door de politie doelgericht opgespoord en opgepakt, zo melden diverse bronnen in de regio. In de gevangenissen worden ze mishandeld, o.a. met gedwongen medisch onderzoek. Ook krijgen ze boetes en worden ze gedwongen om gegevens van hun mobiele telefoon af te geven. Het is moeilijk om het exacte aantal opgepakte LHBTI’s aan te geven, maar op grond van informatie uit de regio komt ILGA-Europe tot de conclusie dat in de tweede helft van september minstens vijftig mensen zijn opgepakt.

UPDATE – In een verklaring van 3 oktober bevestigt Human Rights Watch (HRW) de LHBTI-vervolging in Azerbeidzjan. HRW komt op basis van gesprekken met slachtoffers en hun advocaten tot de conclusie dat de politie sinds half september tientallen mensen op grond van dubieuze aanklachten heeft opgepakt, gemarteld en gedwongen om informatie over andere LHBTI’s te geven. HRW heeft gesproken met mensen die verhoord zijn door Bandotdel, de politie-eenheid die zich met georganiseerde misdaad bezighoudt. Zij melden martelingen, waaronder fysiek geweld en het toepassen van elektroshocks. Advocaten van de arrestanten melden dat de politie ook transvrouwen hebben kaalgeschoren.

Eén van de slachtoffers heeft tegen HRW gezegd dat hij gemarteld werd, omdat Bandotdel-agenten niet tevreden waren over zijn antwoorden: “Ik wist ze geen antwoord te geven op hun vragen. Drie agenten dwongen me om mijn kleren uit te trekken en brachten me naar een andere kamer, waar ik op een stoel gezet werd. Er waren ongeveer tien agenten in die kamer. Gedurende zeven of acht minuten hebben ze me elektroshocks gegeven.”

De autoriteiten van Azerbeidzjan ontkennen de klopjacht niet. HRW meldt dat het Openbaar Ministerie op 2 oktober bevestigd heeft dat 83 mensen zijn opgepakt. De arrestaties worden gerechtvaardigd door te wijzen op klachten van burgers over schendingen van de publieke moraal en bedreigingen voor de volksgezondheid.

“ILGA-Europe maakt zich grote zorgen over het lot van de slachtoffers van de razzia’s”, zegt Evelyne Paradis, directeur van ILGA-Europe, de Europese LHBTI-organisatie. “Het vervolgen van mensen op grond van hun veronderstelde seksuele gerichtheid of genderidentiteit is een flagrante schending van het Europese Handvest voor de Rechten van de Mens. LHBTI’s die nu nog gevangen zitten, dienen daarom onmiddellijk vrijgelaten te worden en een onafhankelijk onderzoek naar deze razzia’s is noodzakelijk”.

COC Nederland overlegt momenteel met activisten uit de Azerbeidzjaanse regio of er aanvullende actie wenselijk is vanuit overheden of de LHBTI-gemeenschap. Bronnen in de regio onderstrepen dat er geen direct verband is tussen de vervolging van LHBTI’s in Azerbeidzjan en de vervolging in Tsjetsjenië.

OPROEPDoneer voor LHBTI’s in Azerbeidzjan! – ILGA-Europe is een actie gestart om donaties te werven om de LHBTI’s in Azerbeidzjan bij te staan. Het COC steunt dat initiatief en roept jullie daarom om de LHBTI’s in Azerbeidzjan financieel te helpen!

Het COC ondersteunt LHBTI-organisaties en activisten in meer dan vijfendertig landen wereldwijd bij de opbouw van een sterke, zelfbewuste LHBTI-gemeenschap. Samen met hen vraagt het COC aandacht voor LHBTI-mensenrechten bij internationale organisaties als de VN, de OVSE en de Raad van Europa.

[Bron: COC NL. ILGA-Europe – Foto vlag Azerbeidzjan: CC-Pixabay]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!