Terug naar overzicht

Studiedag over relaties, kerk en zegen

Maandag 30 oktober wordt onder de titel ‘Wat is de liefde?’ een studiedag over relaties, kerk en zegen georganiseerd door de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) samen met predikantenbeweging Op Goed Gerucht, de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) en het LKP – koepelorganisatie van de christelijke LHBTI-beweging.

In de samenleving komen verschillende relaties voor en de diversiteit wordt alleen maar groter. Daardoor kan er een kloof ontstaan met de kerk waar men nog sterk uitgaat van de traditionele relatie tussen een man en een vrouw. Hoe kan de kerk omgaan met de ontwikkelingen in onze samenleving op dit terrein?

De openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht is een heet hangijzer in de kerk. Het zorgt voor conflicten en onbegrip: een deel van de gelovigen staat hier positief tegenover, maar voor anderen ligt het gevoelig.

De studiedag ‘Wat is de liefde waard?’ wil vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven kijken naar dit onderwerp: theologisch, sociologisch, juridisch en kerkhistorisch. Daarnaast is er ook ruimte voor een persoonlijk geluid: hoe kijken voor- en tegenstanders in deze kwestie tegen de discussie aan?

Mensen uit de volle breedte van de kerk leveren hun bijdrage aan de studiedag: van Piet Vergunst, secretaris van de Gereformeerde Bond tot Marco Derks, promovendus en voormalig projectmanager voor projecten voor sociale acceptatie van LHBT’s in christelijke kring.

Onder meer Kees van der Kooi en Heleen Zorgdrager zullen zorgen voor een wetenschappelijke benadering van het onderwerp. Andere bijdragen worden geleverd door: Leon van den Broecke, Nick Everts, Everdien Hagen, Klaas Douwes, Ad Prosman, Ciska Stark en Wielie Elhorst.

‘Wat is de liefde waard?’ – studiedag over relaties, kerk en zegen

  • Datum: maandag 30 oktober 2017 – 10.30-16.00 uur
  • Locatie: PThU – De Boelelaan 1105 te Amsterdam (VU-Hoofdgebouw, eerste verdieping – Filmzaal 1E24)
  • Kosten: € 15,- inclusief lunch (studenten € 7,50)
  • Aanmelding via PThU

[Bron/Illustratie: LKP]

Voor een globaal verslag van deze studiedag – zie het Reformatorisch Dagblad.

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!