Terug naar overzicht

Vrouw of man zijn in de kerk, of iets er tussenin

Zaterdag 18 november wordt een unieke themadag over genderfluïditeit, geloof en kerk georganiseerd in Hogeschool Domstad Utrecht door een vijftal christelijke LHBT-organisaties en door gelovige transgender personen zelf. Met medewerking van o.a. Maxim Februari en Valentijn de Hingh.

Het lijkt op het eerste gezicht heel duidelijk te zijn: je wordt geboren als vrouw of als man, en dat is het dan. De steeds grotere publieke aandacht voor transgender personen maakt duidelijk dat dit zo simpel toch niet ligt, sterker nog: je kunt ook je leven lang tevreden zijn met iets tussen de klassieke genders in: noch precies man noch precies vrouw. De themadag Een woning zo ruim als het hart van God maakt een punt van deze thematiek en stelt de vraag wat dit voor het christelijk geloof en voor de kerk(en) te betekenen heeft.

Een transgender persoon zijn in de kerk

Het is nog lang niet altijd eenvoudig op te groeien in een kerkelijke omgeving als je ontdekt dat je genderidentiteit niet overeenkomt met de lichamelijke kenmerken die je bij je geboorte hebt meegekregen. De kerken ontdekken transgender personen langzaam maar zeker. In de ene kerk is er ruimte voor een ritueel dat de ontvangst van een nieuwe naam begeleidt, in de andere kerk is het erg moeilijk jezelf te handhaven.

Jolanda Molenaar, theologe, transvrouw, voorganger in de Doopsgezinde Kerk en lid van de voorbereidingsgroep van de themadag: “Ik groeide op in de omgeving van de Gereformeerde Bond. Daar mijn genderdysforie delen met medegemeenteleden was onmogelijk. Ik heb er een heel zware tijd gehad. Uiteindelijk heb ik een nieuwe kerk gevonden en mijn geloof kunnen behouden. Om het met de titel van de themadag te zeggen: het hart van God is ruim genoeg voor iedereen. Iedereen kan daar inwoning vinden.”

De themadag besteedt aandacht aan de geregeld moeilijke positie van transgender personen in de kerken en doet handreikingen hier op een andere, insluitende manier mee om te gaan.

Selm Wenselaers als hoofdspreker over genderfluïditeit

Transgender personen stellen als vanzelf aan de orde wat het eigenlijk is een vrouw of een man te zijn. Hangt dat samen met lichaamskenmerken, met de wijze waarop dit cultureel wordt bepaald en/of met heel persoonlijke levenskeuzes? En is het voldoende te spreken over ‘vrouwen’ en ‘mannen’? Transgender personen ontdekken dat er ook een scala aan identiteiten mogelijk is tussen deze twee ‘labels’ in. ‘Gender’ is een fluïde, een vloeibaar begrip.

Selm Wenselaers, zelf ‘genderfluïde’, bespreekt dit in de hoofdrede van de themadag. Selm: “Onderweg van man naar vrouw, raakte ik de weg kwijt. Man of vrouw? Ik wil niet kiezen.”

Unieke themadag door gelovige transgender personen zelf georganiseerd

Voor (gelovige) transgender personen, hun naasten en ambtsdragers en taakdragers in de kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties is een zo breed mogelijke themadag samengesteld, waarin zowel het onderwerp genderfluïditeit als de positie van transgender personen in de kerken én hun betekenis voor geloof en kerk aan bod komen.

Een kleine groep van vrijwilligers, allen zelf gelovig en met een transgender achtergrond, heeft de themadag georganiseerd en samengesteld. Carl Buijs, medewerker van Transvisie, man met een transachtergrond en lid van de voorbereidingsgroep: “Ik heb eerder meegewerkt aan de samenstelling van een brochure (van de Protestantse Theologische Universiteit) die uitleg geeft over wat het is om een transgender persoon te zijn, die tegelijk gelovig is. Ik ben blij dat dit onderwerp in de themadag nu een vervolg krijgt. Ik deel mijn eigen verhaal in een panel tijdens de themadag.”

Naast hoofdspreker Selm Wenselaers is Maxim Februari aanwezig om een column uit te spreken. Valentijn de Hingh spreekt mee in het ochtendpanel. Dagvoorzitter is dr. Mariecke van den Berg, lid van de universitaire onderzoeksgroep ‘Transcenders’, die onderzoek doet en leidt naar transgenders en spiritualiteit. En er zijn tal van workshops om in te participeren.

‘Een woning zo ruim als het hart van God’ – Themadag over geloof en genderfluïteit

  • Datum: zaterdag 18 november 2017 – 9.30-17.30 uur
  • Locatie: Hogeschool Domstad – Koningsbergerstraat 9 te Utrecht
  • voor meer informatie en aanmelding – zie LCC PLUS

LCC Plus organisaties

De themadag wordt mogelijk gemaakt door de LCC Plus organisaties: LKP, CHJC, ContrariO, Netwerk Mirre en HolyFemales.nl. Dit zijn vijf christelijke LHBT-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBT-personen in christelijke kring. Actieve aandacht voor de positie van transgender personen in en om de kerken is één van de projecten.

[Bron/Illustratie: LCC Plus]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!