Terug naar overzicht

Schiphol gaat beveiligingsorganisatie transvriendelijker maken

Schiphol gaat de eigen beveiligingsorganisatie transvriendelijker maken en is bereid daarvoor samen te werken met COC Amsterdam en Transgender Netwerk Nederland (TNN). Aanleiding daarvoor zijn de resultaten van een onderzoek naar de ervaringen van trans personen op Schiphol.

Terwijl de nieuwe regering onnodige sekseregistratie af wil schaffen, is je geslacht belangrijker dan ooit wanneer je via Schiphol het land wilt verlaten. De invoering van securityscans zijn daar debet aan.

COC Amsterdam en TNN vroegen trans personen naar hun ervaring met personeel en veiligheidschecks op Schiphol. Bijna één op de acht deelnemers aan de vragenlijst had een vervelende ervaring met veiligheidschecks. De securityscan werd ook negatiever beoordeeld dan het fouilleren.

Een veiligheidscheck werd vooral als vervelend ervaren wanneer een reiziger aangaf transgender te zijn of daar zomaar vragen of opmerkingen over kreeg. Een andere belangrijke reden voor een negatieve ervaring was dat het beveiligingspersoneel aan de reiziger geen keuze gaf over wie er zou fouilleren.

Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van een persoonlijk verhaal van een trans man die enige maanden geleden publiekelijk klaagde over hoe hij op Schiphol was bejegend. Peter de Ruijter, voorzitter van COC Amsterdam, schrok na het lezen van het verhaal. “Ik beeldde me in wat een rare en respectloze situatie dit moet zijn geweest. In overleg met de persoon zelf en Transgender Netwerk Nederland besloten we te kijken of er meer van dit soort ervaringen zijn”, aldus Peter de Ruijter.

Schiphol reageerde vooraf positief op het plan om trans personen naar hun ervaringen te vragen en wil de resultaten van de vragenlijst ter harte nemen om de eigen beveiligingsorganisatie transgendervriendelijker te maken. De voorzitters van TNN en COC Amsterdam hebben de uitkomsten van het onderzoek recent besproken met vertegenwoordigers van Schiphol Security.

“De houding van Schiphol laat zien dat zij willen leren en de omgang met transgender reizigers willen verbeteren. Andere bedrijven kunnen daar een voorbeeld aan nemen”, aldus Brand Berghouwer voorzitter van Transgender Netwerk Nederland.

COC Amsterdam en Transgender Netwerk Nederland gaan met Schiphol Security verder in gesprek over de voortgang van verbeterpunten en gaan dit onderzoek eens in de 3 jaar herhalen.

[Bron: TNN – Foto Schiphol: CC-Cjh1452000]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!