Terug naar overzicht

Hulp voor trans personen met arbeids-ongeschiktheidsuitkering

Naast bijstandsuitkeringsgerechtigden in de gemeente Amsterdam, Deventer en Groningen, is stichting GenderTalent nu ook beschikbaar voor transgender personen met een WAO/ WIA of een WAJONG-uitkering. Het UWV besloot in oktober om GenderTalent officieel op te nemen in de lijst van 600 erkende re-integratie- en jobcoachingsbureaus.

Uit rapporten van het SCP en Transgender Netwerk Nederland blijkt dat 12,5% van de transgender personen arbeidsongeschikt is tijdens de transitie. Dit percentage ligt na de transitie ligt zelfs op 17,5%. “Transgender personen die arbeidsongeschikt zijn of een arbeidsbeperking hebben lopen vaak op tegen onbegrip tijdens re-integratietrajecten, in hun eigen omgeving en in de transgemeenschap zelf. Juist voor deze mensen kunnen wij nu echt het verschil maken met onze gespecialiseerde coaches,” aldus Bregtje Visser, directeur van GenderTalent. De stichting verwacht dat in het eerste half jaar van 2018 ook 15 regenboog gemeentes met een voortrekkende rol in hun arbeidsmarktregio zich aansluiten. Visser: “Daarmee hebben we onze doelstelling behaald om een groot deel van de groep uitkeringsgerechtigde transgender personen in Nederland te kunnen ondersteunen.”

Uit onderzoeken van o.a. het SCP blijkt dat ruim 37% van alle transgender personen een uitkering ontvangt, terwijl dit cijfer voor de gehele Nederlandse bevolking minder dan 12,5% is. Daarnaast krijgt 43% van alle transgender personen krijgt te maken met arbeidsmarktdiscriminatie. Om deze mensen te ondersteunen is in 2016 stichting Gendertalent opgericht door Transgender Netwerk Nederland, FNV en COC Nederland. GenderTalent coacht en begeleidt zowel werkende als werkloze transgender personen. Daarnaast traint de stichting managers en medewerkers van werkgevers.

Over Gendertalent

GenderTalent samen met haar partners ervoor dat trans personen volwaardig lid kunnen zijn van het werkzame leven. GenderTalent biedt onder andere jobcoaching voor werkzoekenden en training voor werkgevers, specifiek gericht op transgenders. Deze diensten zijn ontwikkeld in samenwerking met de transgender-community, belangenverenigingen, gemeenten en universiteiten (Universiteit van Maastricht en Universiteit voor Humanistiek). Stichting GenderTalent is opgericht in 2016 door initiatiefnemer Bregtje Visser samen met Transgender Netwerk Nederland, COC Nederland en FNV. De opbrengsten van de stichting worden gedoneerd aan onderzoeken en projecten die de veiligheid en acceptatie van genderdiverse mensen verbeteren.

Kijk voor meer informatie over Gendertalent op: www.gendertalent.nl.