Terug naar overzicht

Duitse kardinaal voor zegenen paren van gelijk geslacht

De Duitse kardinaal Reinhard Marx wijst het kerkelijk zegenen van paren van gelijk geslacht niet langer af. In afzonderlijke gevallen wil de kardinaal daarvoor op grond van pastorale overwegingen ruimte geven.

In de afgelopen weken was al door andere bisschoppen en theologen gepleit voor de mogelijkheid voor paren van gelijk geslacht om hun relatie kerkelijk te laten zegenen. Afgelopen maand het debat daarover geopend door bisschop Franz-Josef Bode van Osnabrűck.

Kardinaal Marx – behalve aartsbisschop van Műnchen-Freising en voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, ook een vertrouweling van paus Franciscus – sluit zich hier nu publiekelijk bij aan. Dat is opvallend, omdat de kardinaal in 2015 nog nadrukkelijk liet weten dat het zegenen van paren van gelijk geslacht ‘onverenigbaar is met de leer en de traditie van de kerk’.

Ook nu is kardinaal Marx geen voorstander van een standaardregeling. Maar hij is wel van mening dat een priester ook zielzorger is voor zijn parochianen en er daarom in concrete individuele gevallen ruimte kan worden gegeven voor het zegenen van paren van gelijk geslacht. “Ik zie daar eigenlijk geen probleem”, zegt Marx. “Blijft enkel de vraag hoe we dat in alle openheid liturgisch regelen.” Volgens de kardinaal moet dit ‘terughoudend en met overleg besproken worden’.

In 2014 liet kardinaal Marx al weten dat ‘uitsluiting niet de taal van de kerk is’. “Het huwelijk van man en vrouw is het ideaal, maar we mogen niet zwartwit denken. Als een paar van gelijk geslacht zo’n dertig jaar trouw samenleeft, kan ik dat niet veronachtzamen en zeggen dat ze niet volgens het Evangelie kunnen leven en ‘tweederangs christenen’ zijn – dat is ondenkbaar”, zei kardinaal Marx toen. “We moeten serieus kijken naar wat er evangelisch goed is in bepaalde situaties, zelfs als de relaties niet sacramenteel zijn. Dat is het uitgangspunt voor de pastorale benadering. Het open debat daarover is volop gaande.”

Het zegenen van een relatie dient overigens niet verwart te worden met het sluiten van een kerkelijk huwelijk. Dat is bij katholieken een sacrament en vooralsnog voorbehouden aan m/v-paren. In ons land worden al tientallen jaren in tal van parochies de relaties van paren van gelijk geslacht gezegend. Officieel mag dat niet, maar zolang het in stilte gebeurd wordt het oogluikend door de bisschoppen toegestaan.

[Bron: COC NL, BR24 – Foto kardinaal Marx: CC-Wolfgang Roucka]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!