Terug naar overzicht

Christelijke LHBTI’s in gesprek met dominee Koney

Vrijdag 20 april gaan christelijke LHBTI’s in gesprek met dominee Emmanuel Koney. Die kwam begin dit jaar in opspraak vanwege homofobe uitspraken in het tv-programma Nieuwsuur. Aansluitend wordt in zijn kerk de slotpresentatie gehouden van de projecten sociale acceptatie van LHBTI-personen in christelijke kring.

In het tv-programma Nieuwsuur vergeleek dominee Koney homoseksualiteit met criminaliteit. Letterlijke zei de dominee: “Als ik mijn zoon mag verbieden drugsdealer te worden, mag ik ook tegen hem zeggen dat hij niet homoseksueel mag worden. Homoseksualiteit en criminaliteit zijn hetzelfde. Het zijn normen en waarden.” Verschillende organisaties die met de sociaal geëngageerde predikant samenwerkten, zegden hun samenwerking op of namen afstand van zijn uitspraken.

De LCC Plus Organisaties, verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten voor de sociale acceptatie van LHBTI-personen in christelijke kring, nodigden hem uit voor een dialooggesprek. Dit vindt op vrijdag 20 april a.s. plaats in de Pentecost Revival Church van dominee Koney zelf, voorafgaand aan de slotpresentatie van de in 2015-2018 uitgevoerde LCC Plus Projecten.

Op het snijvlak van culturen en identiteiten

Amsterdam-Zuidoost herbergt een groot aantal kerken waarin christenen samenkomen met een niet-Nederlandse achtergrond, aangeduid met ‘Migrantenkerken’. De Pentecost Revival Church van dominee Koney is er daar één van. Deze kerk wordt vooral bezocht door Ghanese christenen. Het spreekt voor zich dat deze gemeenschap niet zonder meer dezelfde waarden en normen deelt als de Nederlandse cultuur, ook ten aanzien van seksualiteit en seksuele en genderdiversiteit. Dit verklaart tegengestelde meningen of een andere manier van spreken over dit soort onderwerpen.

In het voorgenomen dialooggesprek op vrijdag 20 april a.s. gaat dominee Koney in gesprek met dominee Wielie Elhorst, projectmanager van de LCC Plus Projecten en LHBT-predikant van de Protestantse Kerk Amsterdam, over wat leven en werken op het snijvlak van culturen en identiteiten betekent.

Sociale acceptatie van LHBTI-personen in christelijke gemeenschappen

Na het dialooggesprek vindt de slotpresentatie van de projectperiode 2015-2018 van de LCC Plus Projecten plaats. Deze projecten beogen de sociale acceptatie van LHBTI-personen in christelijke kring. Het publieksverslag wordt overhandigd aan de directeur Emancipatie Jacqueline Prins van het ministerie van OCW die de projecten financieel heeft ondersteund. De projecten ondersteunden initiatieven in de gemeenschappen van reformatorische en evangelicale christenen, de gemeenschap van gelovige transgenders en het christelijke onderwijs.

Slotpresentatie

Het dialooggesprek en de slotpresentatie vinden plaats op vrijdag 20 april a.s. in de Pentecost Revival Church – gebouw Charity’s House – Bijlmerdreef 1239 in Amsterdam-Zuidoost. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

LCC Plus-organisaties

De LCC Plus-organisaties zijn vijf christelijke LHBT+-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring. De organisaties voeren sinds 2008 projecten uit, ondersteund door het ministerie van OCW. Publieksverslagen van de verschillende projectperioden zijn beschikbaar. Meer info – zie: LCCProjecten.nl.

[Bron: LCC Plus – Illustratie: dominee Koney – printscreen Nieuwsuur]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?