Terug naar overzicht

Transgenderdiscriminatie stijgt tegen landelijke trend in

In 2017 steeg het aantal discriminatiemeldingen van transgender personen met een kwart. Dat blijkt uit de cijfers die Transgender Netwerk Nederland (TNN) daarover heeft verzameld. Deze toename gaat tegen een landelijke trend in. Het aantal meldingen van discriminatie stabiliseert over alle discriminatiegronden bekeken. Uit de door TNN verzamelde cijfers blijkt niet waardoor de toename in meldingen veroorzaakt wordt.

Uit eerder onderzoek weten we dat discriminatie, geweld en bedreiging van transgender personen allesbehalve uitzonderlijk is. Vandaag lanceert TNN Meldingen transgenderdiscriminatie 2017, een nieuw onderzoek om meer inzicht te krijgen in de omvang en het soort geweld dat transgender personen meemaken en waarom het wel en niet gemeld wordt.

De grotere zichtbaarheid van transgender personen doet misschien geloven dat de emancipatie vooruit gaat. Het taboe om als trans persoon voor jezelf uit te komen is duidelijk minder geworden. Dat blijkt uit de groei van het aantal aanmeldingen bij klinieken waar personen terecht kunnen voor transgenderzorg. Nare reacties, geweld en discriminatie zijn daarmee alleen niet de wereld uit.

Geslacht

Discriminatie van transgender personen valt onder de discriminatiegrond geslacht. In het landelijke rapport Discriminatiecijfers in 2017 van politie en anti-discriminatievoorzieningen dat begin mei werd gepresenteerd, blijven de ervaringen van transgender personen onderbelicht. Andere landelijke veiligheidsonderzoeken vormen daar geen uitzondering op.

Daarom doet TNN juist moeite om de ervaring van trans personen boven water te krijgen. Met TNN’s jaarlijkse rapportage over meldingen van transgenderdiscriminatie is zodoende duidelijk geworden dat trans personen in 2017 tegen de trend in beduidend vaker melding hebben gemaakt van discriminatie.

“Omdat cijfers over transgender personen zelden tot nooit in grotere onderzoeken naar voren komen lijkt het alsof hun problemen niet meetbaar zijn. Dat is natuurlijk niet zo!”, TNN-voorzitter Brand Berghouwer.

Veiligheid

Het nieuwe onderzoek van TNN naar de ervaring van transgender personen met geweld volgt op eerder onderzoek uit 2015 waarbij de blik gericht was op veiligheid in de publieke ruimte. Dit keer wil TNN de vergelijking kunnen leggen met bestaand veiligheidsonderzoek onder de algehele bevolking. Door het overnemen van vragen uit bestaande vragenlijsten kunnen ervaringen van trans personen met geweld beter vergeleken worden met die van grote groepen Nederlanders.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen ook vragen over seksueel en huiselijk geweld. Dit zijn twee belangrijke aandachtspunten, juist omdat uitgebreid onderzoek hiernaar onder trans personen nog zo zeldzaam is.

“We hebben natuurlijk #metoo vers in het geheugen, dat mag de transgendergemeenschap niet stilletjes voorbij gaan”, aldus TNN-voorzitter Brand Berghouwer.

Bi-cultureel

Bij de werving van deelnemers steekt TNN extra energie in bi-culturele trans personen, of ze nu asielzoeker zijn of in Nederland zijn opgegroeid. Hun ervaring is tot nu toe in onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderbelicht gebleven. De signalen die TNN ontvangt doen vermoeden dat zij gemiddeld meer dan witte trans personen met geweld en bedreiging te maken krijgen. Met dit onderzoek wil TNN daar duidelijke cijfers over verkrijgen.

Het onderzoek loopt tot 1 september a.s. om zoveel mogelijk trans personen de gelegenheid te geven de vragenlijst via de website van TNN in te vullen.

[Bron/Illustratie: TNN]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?