Terug naar overzicht

Stem vóór wettelijk verbod op discriminatie transgender- en intersekse personen

Stem vóór een wettelijk verbod op discriminatie van transgender- en intersekse personen. Die oproep doen COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland (TNN) en Nederlands Netwerk Intersekse (NNID) in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer behandelt op dinsdag 5 juni een wetsvoorstel van D66, PvdA en GroenLinks over het verbod.

“Met deze wet is er straks geen twijfel meer mogelijk. Transgender- en intersekse personen weten zeker dat de wet hen beschermt en voor werkgevers, scholen en bedrijven is glashelder dat deze vorm van discriminatie verboden is. Dat is van groot belang”, aldus COC, TNN en NNID.

Momenteel is er in Nederland geen enkele wet die discriminatie van transgender- en intersekse personen* expliciet verbiedt. De groep, die bestaat uit tussen de 130 duizend en 1 miljoen Nederlanders, krijgt veel te maken met discriminatie.

Intersekse personen ondervinden problemen bij participatie in opleiding, werk en vrije tijd. Van de transgender personen in Nederland kreeg 43 procent de afgelopen 12 maanden te maken met geweld en ondervindt 40 procent discriminatie op het werk. Mensen worden geweigerd voor een baan of zelfs ontslagen wegens hun identiteit. Hoewel het gaat om duizenden gevallen van discriminatie, maken jaarlijks slechts enkele tientallen transpersonen daarvan melding. Verduidelijken dat de wet ook trans- en intersekse personen tegen discriminatie beschermt is dus geen overbodige luxe.

COC, TNN en NNID pleiten al lang voor een wettelijk verbod op discriminatie van trans- en intersekse personen. In 2003 beloofde de regering politieke steun voor zo’n verbod, maar er werd geen wetsvoorstel ingediend. Acht politieke partijen beloofden vorig jaar in COC’s Regenboog Stembusakkoord om het onderwerp te regelen en het werd opgenomen in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. COC, TNN en NNID zijn de initiatiefnemers erkentelijk voor het indienen van hun voorstel.

Het wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütuk (GroenLinks) bepaalt dat discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken verboden is. De wet beschermt dus bijvoorbeeld ook non-binaire, androgyne, agender, genderqueer, genderfluïde en polygender personen tegen discriminatie. Het verbod wordt opgenomen in de Algemene wet gelijke behandeling.

In hun brief vragen COC, TNN en NNID de Kamer om ook te verduidelijken dat discriminatie van biseksuelen en aseksuelen verboden is. Dat kan door de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ in de wet te vervangen door ‘seksuele gerichtheid’, zoals internationaal gebruikelijk is.

Verder vragen de belangenorganisaties aan de Kamer om het voor een ieder mogelijke te maken om geslachtsregistratie op officiële documenten door te halen met een ‘X’. Dat is bijvoorbeeld van belang voor mensen die zich niet thuis voelen in het vakje ‘m’ of ‘v’. Op 28 mei riep de Limburgse rechtbank de wetgever op om dit te regelen.

Het wetsvoorstel én de oproep van COC, TNN en NNID krijgt ook de steun van de regenboogafdelingen van D66 (PRIDE66), GroenLinks (RozeLinks), PvdA (Roze Netwerk), SP (Rood voor Roze) en VVD (Thematisch Netwerk LHBTI). Dat maken zij bekent in een gezamenlijke open brief aan de Tweede Kamer.

*transgender personen: personen waarvan de genderidentiteit of expressie verschilt van het geslacht waarmee zij bij de geboorte geregistreerd zijn; intersekse personen: personen waarbij de geslachtskenmerken verschillen van normatieve definitie van ‘man’ of ‘vrouw’.  

[Bron: COC NL-TNN-NNID – Foto Transgendervlag: CC-National Progress Party]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?