Terug naar overzicht

Amsterdamse ambtenaren krijgen betaald transitieverlof

Amsterdamse ambtenaren krijgen recht op betaald transitieverlof. Met deze verlofregeling krijgen transgender werknemers tijdens de medische transitie de mogelijkheid voldoende tijd voor de genderbevestigende behandeling in te ruimen. Dat is bekend gemaakt door wethouder Touria Meliani. COC en Transgender Netwerk Nederland (TNN) pleitten al langer voor een wettelijk recht op betaald transitieverlof.

Amsterdam wil een ‘rolmodel zijn voor andere organisaties’, schrijft wethouder Meliani, verantwoordelijk voor personeel en organisatie, aan de Amsterdamse gemeenteraad. Gemeente Amsterdam is de eerste grote werkgever die instemt met betaald transitieverlof.

Geen gunst, maar een recht

De wethouder voert met dit besluit een amendement uit van SP, D66, GroenLinks, Partij van de Ouderen en VVD, dat eind vorig jaar in de vorige raadsperiode is aangenomen. Een meerderheid in de raad vindt zo’n transitieverlof vergelijkbaar met zwangerschapsverlof. Het betaalde transitieverlof wordt als recht opgenomen in de arbeidsvoorwaarden van gemeente Amsterdam.

“Transgenders in transitie werden in Amsterdam vaak wel ruimhartig behandeld, maar dat was dan uit aardigheid en geheel afhankelijk van de goede wil van de desbetreffende leidinggevende”, zegt SP-raadslid Nelly Duijndam. “Nu wordt betaald transitieverlof als een recht opgenomen in de arbeidsvoorwaarden van de gemeente. Dat is weer een prachtige stap vooruit. We hopen dat andere werkgevers snel volgen.”

“Amsterdam vervult hiermee een voorbeeldfunctie voor andere organisaties,” zegt D66-raadslid Jan-Bert Vroege. “Dit verlof is geen gunst, maar een recht.”

Transitieverlof

COC en TNN zijn verheugd over dit Amsterdamse besluit. De beide belangenorganisaties pleiten al langer voor een wettelijk recht op transitieverlof.

Voor zowel werkgever als werknemer zou dat namelijk betekenden dat de transitie soepeler verloopt. Een werknemer hoeft geen gebruik te maken van de ziektewet, hiervoor vakantie-uren te gebruiken, onbetaald verlof op te nemen of bijzonder verlof te krijgen en een werkgever wordt volgens dit voorstel gecompenseerd door de overheid. Transgender ambtenaren zullen het transitieverlof bovendien niet terugzien als ziekteverzuim in hun dossier en in de beoordeling van hun functioneren zal het opnemen van transitieverlof geen rol spelen. Daarmee heeft transitieverlof hetzelfde karakter als zwangerschapsverlof.

Rotterdam

GroenLinks-raadslid Arno Bonte pleitte er eind vorig jaar in de Volkskrant voor om ook Rotterdamse gemeenteambtenaren betaald transitieverlof toe te kennen. Hij vindt dat Rotterdam als werkgever het goede voorbeeld moet geven. De financiële consequenties zijn volgens de GroenLinkser klein, gezien de beperkte groep die ervan gebruik zou maken. Het college van burgemeester en wethouders zal waarschijnlijk aan het begin van het nieuwe jaar reageren op de schriftelijke vragen van Bonte over deze kwestie.

[Bron: COC NL, TNN, Het Parool, Gemeente.nu – Foto wethouder Meliani: CC-Gemeente Amsterdam]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?