Terug naar overzicht

Orthodox-protestantse verklaring is schadelijk en onbarmhartig

COC Nederland vindt de orthodox-protestante ‘Nashville-verklaring’ schadelijk en onbarmhartig. Op 5 januari bleek dat zo’n 250 orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en prominenten in Nederland deze LHBTI-vijandige verklaring hebben getekend.

“Het is een schadelijk document voor orthodox-protestante LHBTI’s en een onbarmhartige en ongevoelige actie van de ondertekenaars”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. Oosenbrug roept orthodox-protestanten op om de verklaring niet te tekenen.

In de Nashville-verklaring over seksualiteit, mannelijkheid en vrouwelijkheid, staat dat het zondig is om homoseksualiteit en transgender-zijn te accepteren en wordt het huwelijk tussen paren van gelijk geslacht afgewezen.

Waar er de laatste jaren in grote delen van protestants-christelijk Nederland sprake is van een langzaam maar zekere emancipatie van LHBTI’s, is dit document een stap terug.

Zo is het volgens de verklaring in strijd ‘met Gods heilige bedoelingen’ om homoseksueel of transgender te zijn. Tot nu toe is de opvatting in orthodox-protestante kringen veelal dat je wel homoseksueel of transgender mag zijn, maar dat je het niet in praktijk mag brengen. Met deze verklaring worden LHBTI’s terug de kast in gestuurd.

Ook wekt de verklaring de indruk dat homoseksuele gevoelens kunnen worden veranderd, of in de woorden van de Nashville-verklaring kunnen worden ‘gedood’. Uit tal van onderzoeken is inmiddels gebleken dat homoseksualiteit niet met therapieën of behandelingen kan worden veranderd en dat dergelijke behandelingen buitengewoon schadelijk zijn. Ook de identiteit van transgenders zou volgens de verklaring kunnen worden veranderd.

Volgens dagblad Trouw is de Nashville-verklaring in Nederland inmiddels zo’n 250 keer ondertekend door predikanten, voorgangers en prominenten. Een van de initiatiefnemers is dominee Maarten Klaassen, lid van het hoofdbestuur van de SGP, en onder de ondertekenaars bevinden zich ook SGP-leider Kees van der Staaij, SGP-senator Diederik van Dijk en de prominente baptisten-voorganger Orlando Bottenbley, die bij de laatste Kamerverkiezingen lijstduwer was van de ChristenUnie.

Het COC roept SGP en ChristenUnie op om afstand te nemen van de verklaring.

UPDATE – De SGP blijft de Nashville-verklaring steunen. Op de SGP-site laat Van der Staaij weten dat hij ondanks de kritiek achter zijn ondertekening van de verklaring blijft staan: “De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit. In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashville-verklaring.” Een aantal SGP-burgemeesters spreekt zich juist wel uit tegen de Nashville-verklaring. Dat geldt ook voor Gert-Jan Kats, die op donderdag 10 januari als nieuwe burgemeester van Veenendaal geïnstalleerd wordt.

De ChristenUnie neemt wel afstand van de Nashville-verklaring. De AD meldt dat CU-leider Gert-Jan Segers de Nashville-verklaring niet heeft ondertekend omdat hij bang is ‘dat het gesprek over geloof en homoseksualiteit niet is gediend met deze verklaring’. “Het gesprek daarover is belangrijk, raakt mensen en moet daarom – wat je opvatting ook is – respectvol en open gevoerd worden. (…) Jezus’ eerste boodschap voor deze wereld is niet een lijst met do’s en don’ts, maar een hartelijke uitnodiging die duidelijk maakt dat iedereen welkom is bij Hem. Wie je ook bent. Ik hoop dat wij als christenen in onze samenleving niet allereerst een opgeheven vinger laten zien, maar vooral een luisterend oor en een helpende hand.” Overigens neemt Segers geen afstand van partijprominent Bottenbley die de Nashville-verklaring wel heeft getekend. Segers zegt daarover dat het iedereen vrij staat zijn eigen opvattingen te ventileren.

Er zijn ook veel predikanten en theologen die uitdrukkelijk stelling nemen tégen de verklaring en melden dat ze die nimmer zullen ondertekenen.

Zo stelt de Christelijk Gereformeerde Theoloog des Vaderlands Stefan Paas: “Publieke stoerdoenerij ten koste van kwetsbare mensen.” Homo’s in orthodoxe kerken die worstelen met hun gevoelens hebben geen fout manifest nodig, maar excuses en een arm om hen heen, vindt Paas. Hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Bert-Jan Lietaert Peerbolte schreef op twitter: “Als ik de discussie zie, schaam ik me diep voor theologen die dit ondertekenen.” En predikant en EO-voorzitter Willem Smouter: “Ik wil zo duidelijk mogelijk zeggen: geloof dit niet! Wat je identiteit ook is, man of vrouw, Jood of heiden, homo of hetero, je bent welkom in Gods huis.” CDA-voorzitter en dominee Ruth Peetom twittert: “Waar liefde is en zorg voor elkaar, daar is God. Zo geloven en kerk zijn, is voor mij, helder belijden. De Nashville-verklaring staat daar haaks op.”

De Nashville-verklaring is ook getekend door dominees van de Gereformeerde Bond uit de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In een persbericht laat dominee René de Reuver, scriba (=secretaris) van de generale synode van de PKN, echter weten dat de Nashville-verklaring ‘theologisch eenzijdig, gesloten en pastoraal onverantwoord’. Daarom is de verklaring volgens De Reuver ‘niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen’. In een tweet noemt De Reuver de Nashville-verklaring ‘een gesloten preek voor eigen parochie die veel zusters en broeders in de kou zet. Pijnlijke misser’.

Als protest tegen de Nashville-verklaring en teken van solidariteit met LHBTI’s hijsen Amsterdamse PKN-kerken de regenboogvlag. Dat doen ook de Vrije Universiteit, het Rijksmuseum en bijna 100 gemeenten in het hele land. Westervoort toonde haar solidariteit door de IJsselbrug te verlichten in de kleuren van de regenboog. Hoorn zette de vlag maandagavond in tijdens zijn nieuwjaarsreceptie.

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW-Emancipatiezaken) twittert dat de Nashville-verklaring ‘helaas één ding heel duidelijk’ maakt: “Dit zijn stappen terug in de tijd. We hebben nog een lange weg te gaan. Emancipatie is nog lang niet af.” Premier Mark Rutte vindt de Nashville-verklaring ‘verschrikkelijk’. “Mij liepen de rillingen over de rug, toen ik die las”, zei de premier vrijdag 11 januari op de eerste persconferentie dit jaar na de wekelijkse ministerraad

Coalitiepartijen D66 en VVD hebben samen met oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en 50Plus Kamervragen gesteld over de Nashville-verklaring aan premier Mark Rutte, minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie), minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) en aan minister Ank Bijleveld (Defensie) – die laatste bewindspersoon omdat een van de ondertekenaars geestelijk verzorger is in de krijgsmacht. De partijen willen van het kabinet o.a. weten of de Nashville-verklaring kan worden gezien als een vorm van haatzaaien, waarmee de verklaring strafbaar zou zijn.

Als reactie op de Nashville-verklaring komt het Humanistisch Verbond met De Liefdesverklaring – die kan worden ondertekend door iedereen die vrijheid en liefde een warm hart toedraagt. En een groep christenen uit Lelystad is een petitie gestart naar aanleiding van de Nashville-verklaring. Op de website Ikstanaastje.nu kunnen mensen hun naam invullen waarmee ze onderschrijven dat ‘Gods onvoorwaardelijke liefde voor iedereen is’. Zodra je de petitie met je naam ondertekent zie je dat het logo, een veelkleurig hart, gaat kloppen. “We staan voor een diverse, inclusieve en veilige kerk voor iedereen. Ons hart gaat uit naar iedereen die zich, om wat voor reden dan ook, niet thuis of geaccepteerd voelt in de kerk”, zegt mede-intiatiefnemer en theoloog Elmar Haneveld.

De oorspronkelijk Amerikaanse Nashville Statement is in de zomer van 2017 opgesteld door zo’n 150 Amerikaanse conservatieve evangelische voormannen en werd sindsdien door zo’n 22.000 anderen ondertekend.

[Bron: COC NL – Illustratie: Nashville-verklaring-site]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?