Terug naar overzicht

Openbaar Ministerie onderzoekt Nashville-verklaring op strafbaarheid

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de Nashville-verklaring beoordelen op eventuele strafbaarheid. Op basis daarvan wordt bekeken of er mogelijk een strafrechtelijk onderzoek komt, zegt een OM-woordvoerder aan het ANP. Het College voor de Rechten van de Mens en de antidiscriminatiebureaus in ons land hebben veel meldingen over de Nashville-verklaring gekregen.

Het OM neemt deze stap omdat de verklaring enorm leeft in de samenleving, zegt de woordvoerder. Bovendien hebben meerdere mensen aangekondigd aangifte te gaan doen. Hoelang de beoordeling van het OM gaat duren, is niet bekend.

Het College voor de Rechten van de Mens laat weten meer dan vierhonderd meldingen ontvangen te hebben van mensen die hun zorg uitspreken over de Nashville-verklaring. Mensen voelen zich onheus bejegend als LHBTI’s, met name vanwege de ondertekening door invloedrijke personen. Ook kwamen er enkele reacties binnen van mensen die zich gekwetst voelen door de felle kritiek op de Nashville-verklaring.

Het College is bezorgd over de Nashville-verklaring, omdat iedereen in ons land het recht heeft om veilig zichzelf te kunnen zijn en deze verklaring dit recht inperkt. Tegelijkertijd heeft iedereen in Nederland het recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Wanneer dit echter tot gevolg heeft dat mensen worden uitgesloten op school of op de werkvloer omdat zij bijvoorbeeld LHBTI zijn, is dat verboden. Het College houdt daarom de vinger aan de pols of de Nashville-verklaring leidt tot uitsluiting van mensen of groepen. Als je vragen hebt, kun je HIER contact opnemen met het College voor de Rechten van Mens.

Verder hebben tientallen mensen zich bij een antidiscriminatiebureau gemeld vanwege de Nashville-verklaring. Zij voelen zich gediscrimineerd en buitengesloten op grond van hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit. De Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD) noemt het ‘bijzonder spijtig en pijnlijk dat talloze vertegenwoordigers van kerken en politieke partijen de verklaring hebben ondertekend. Wij menen dat het belang om jezelf te kunnen zijn en de gelijkwaardigheid van mensen hierdoor geschonden worden’.

COC Nederland vindt het positief dat het College voor de Rechten van de Mens, antidiscriminatiebureaus en het Openbaar Ministerie de ontwikkelingen rond de Nashville-verklaring nauwgezet volgen en waar nodig ingrijpen. Na overleg met orthodox-protestante LHBTI’s heeft het COC er overigens voor gekozen om de verklaring met argumenten te bestrijden en zelf geen aangifte te doen.

[Bron: COC NL, ANP, College voor de Rechten van de Mens – Foto OM: CC-Mystic Mabel]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?