Terug naar overzicht

1969: roze revolutie of verloren strijd?

Maandag 21 januari verzorgt Joke Swiebel een extra Mosse-lezing over de eerste homodemonstratie in ons land en de idealen en verwachtingen van de deelnemers met de veelzeggende titel ‘1969: roze revolutie of verloren strijd?’

2019 wordt een jubeljaar voor de internationale LHBTI-beweging. Eind juni is het vijftig jaar geleden dat de zogenaamde Stonewall Riots plaatsvonden. New Yorkse queers sloegen bij de bar Stonewall In de politie van zich af – een gebeurtenis die jaarlijks wereldwijd met Pride-demonstraties wordt herdacht.

Maar in Nederland begon het eerder: op 21 januari 1969 hielden studenten, op het Haagse Binnenhof, de eerste homodemonstratie in Europa (zie foto hierboven). Hun wens: afschaffing van het discriminerende wetsartikel (248bis WvS) dat een veel hogere leeftijdsgrens stelde op homo- dan op heteroseks. Deze demonstratie markeerde het begin van de moderne LHBTI-beweging – gericht op openheid, maatschappijverandering en gelijke behandeling.

Joke Swiebel (1941) studeerde in 1969 politicologie aan de UvA en was voorzitter van de Federatie van Studentenwerkgroepen Homoseksualiteit (FSWH). In die hoedanigheid was ze een van de organisatoren van deze eerste homodemonstratie. Later was ze lid van het COC-hoofdbestuur, beleidsambtenaar Emancipatie bij verschillende ministeries en lid van het Europees Parlement voor de PvdA.

De vragen die in de Mosse-lezing van Joke Swiebel aan de orde komen zijn: hoe dachten de jeugdige demonstranten van toen over zichzelf, hun relaties en de inrichting van de samenleving? Welke verwachtingen zijn uitgekomen en welke idealen gingen teloor?

Datum: maandag 21 januari 2019 – 17.30-18.30 uur, gevolgd door receptie
Locatie: Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) – Oosterdok 143 te Amsterdam (OBA Theater, 7de etage)
Toegang is gratis | Reserveren is niet mogelijk

Voor meer informatie – zie ook: Facebookevent

De jaarlijkse Mosse-lezing is een initiatief van de Stichting George Mosse Fonds ter bevordering van de studie van homo/lesbische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ze wordt georganiseerd in samenwerking met IHLIA LGBT Heritage.

[Bron/Illustratie: George Mosse-lezing – Foto Homodemonstratie Binnenhof Den Haag tegen artikel 248bisL Andere Tijden]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?