Terug naar overzicht

Senaat, stem vóór wettelijk verbod op transgenderdiscriminatie!

Stem vóór een wettelijk verbod op discriminatie van transgender- en intersekse personen. Die oproep doen COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland (TNN) en de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) in een brief aan de Eerste Kamer. De Senaat behandelt op dinsdag 5 maart een wetsvoorstel van D66, PvdA en GroenLinks over het verbod.

“Met deze wet is er straks geen twijfel meer mogelijk. Transgender- en intersekse personen weten zeker dat de wet hen beschermt en voor werkgevers, scholen en bedrijven is glashelder dat deze vorm van discriminatie verboden is. Dat is van groot belang”, aldus COC, TNN en NNID.

Momenteel is er in Nederland geen enkele wet die discriminatie van transgender- en intersekse personen* expliciet verbiedt. De groep, die bestaat uit tussen de 130 duizend en 1 miljoen Nederlanders, krijgt veel te maken met discriminatie. Intersekse personen ondervinden problemen bij participatie in opleiding, werk en vrije tijd. Van de transgender personen in Nederland kreeg 43 procent de afgelopen 12 maanden te maken met geweld en ondervindt 40 procent discriminatie op het werk. Mensen worden geweigerd voor een baan of zelfs ontslagen wegens hun identiteit. Hoewel het gaat om duizenden gevallen van discriminatie, maken jaarlijks slechts enkele tientallen transpersonen daarvan melding. Verduidelijken dat de wet ook trans- en intersekse personen tegen discriminatie beschermt, is dus geen overbodige luxe.

COC, TNN en NNID pleiten al lang voor een wettelijk verbod op discriminatie van trans- en intersekse personen. In 2013 beloofde de regering politieke steun voor zo’n verbod, maar er werd geen wetsvoorstel ingediend. Acht politieke partijen beloofden in COC’s Regenboog Stembusakkoord om het onderwerp te regelen. Die belofte werd overgenomen in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Het wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütuk (GroenLinks) bepaalt dat discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken verboden is. De wet beschermt dus bijvoorbeeld ook non-binaire, androgyne, agender, genderqueer, genderfluïde en polygender personen tegen discriminatie. Het verbod wordt opgenomen in de Algemene wet gelijke behandeling.

COC, TNN en NNID zijn de initiatiefnemers erkentelijk voor het indienen van dit wetsvoorstel.

Wil je het debat in de Eerste Kamer bijwonen? HIER vind je meer informatie.

*transgender personen: personen van wie de genderidentiteit of –expressie verschilt van het geslacht waarmee zij bij de geboorte geregistreerd zijn; intersekse personen: personen bij wie de geslachtskenmerken verschillen van de normatieve definitie van ‘man’ of ‘vrouw’.

[Bron: COC NL – Foto Eerste Kamer: CC-RVD]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?